Services - 35730-2022

21/01/2022    S15

Poland-Łódź: Parking services

2022/S 015-035730

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 227-597850)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu - objęty działaniami Urzędu Miasta Łodzi jako podmiotu wykonującego zadania Centralnego Zamawiającego zgodnie z art. 44 ust. 2 i art. 49 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Piotrkowska 173
Town: Łódź
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Postal code: 90-447
Country: Poland
Contact person: Maria Herszel, Krzysztof Helman
E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl
Telephone: +48 426384888
Fax: +48 426384877
Internet address(es):
Main address: http://www.uml.lodz.pl/
Address of the buyer profile: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wyposażenie Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi (SPP) w parkomaty oraz w komputerowe centrum przetwarzania danych wraz z ich obsługą i utrzymaniem w latach 2022 - 2030

Reference number: DSR-ZP-VIII.271.17.2021
II.1.2)Main CPV code
63712400 Parking services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

[wszelka numeracja zgodna z numeracją w SWZ]

4.1 Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i zamontowanie w obszarze SPP 440 szt. parkomatów wraz oprogramowaniem, zorganizowanie i prowadzenie biura obsługi kierowców, zapewnienie serwisu urządzeń i oprogramowania, stworzenie komputerowego centrum przetwarzania danych oraz prowadzenie kontroli płatności w SPP.

4.2 Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 227-597850

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 21/01/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 25/01/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minmalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 20/05/2022
Read:
Date: 24/05/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 21/01/2022
Local time: 12:00
Read:
Date: 25/01/2022
Local time: 12:00
VII.2)Other additional information: