Services - 35737-2022

21/01/2022    S15

Sweden-Härnösand: Business and management consultancy services

2022/S 015-035737

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 245-646128)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Region Västernorrland
National registration number: 232100-0206
Postal address: Storgatan 1
Town: HÄRNÖSAND
NUTS code: SE321 Västernorrlands län
Postal code: 87185
Country: Sweden
Contact person: Malin Westman
E-mail: malin.westman@rvn.se
Internet address(es):
Main address: http://www.rvn.se

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling

Reference number: 21RS7520
II.1.2)Main CPV code
79410000 Business and management consultancy services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Konsulttjänster så som utredare, processledare och utvärderare/följeforskare inom kompetenser inom flertalet sakområden så som:

- Infrastrukturplanering

- Samhällsplanering och bostadsbyggande

- Innovation och smart specialisering

- Klimat- och energi

- Upphandling, konsumtion- och resurshantering

- Socioekonomi

- Etablerings- och näringslivsfrämjande

- Kommersiell och offentlig service

Upphandlingsföremål

Region Västernorrland upphandlar ett ramavtal för konsulttjänster inom tjänsteområde Utredning, Processtöd/processledning, utvärdering/följeforskning som via förnyad konkurrensutsättning kan avropas för insatser inom olika sakområden enligt beskrivning i Kravspecifikation och Mall för upphandlingskontrakt.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 245-646128

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Instead of:
Date: 20/01/2022
Local time: 23:59
Read:
Date: 24/01/2022
Local time: 23:59
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Anbudsöppning
Instead of:
Date: 21/01/2022
Local time: 00:00
Read:
Date: 25/01/2022
Local time: 00:00
VII.2)Other additional information: