Services - 35740-2022

21/01/2022    S15

Sweden-Gothenburg: Consultative engineering and construction services

2022/S 015-035740

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 237-624595)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Göteborgs Stad, Lokalförvaltningen
National registration number: 212000-1355
Postal address: Box 5163
Town: Göteborg
NUTS code: SE232 Västra Götalands län
Postal code: 40226
Country: Sweden
Contact person: Adam Johansson
E-mail: adam.johansson@lf.goteborg.se
Internet address(es):
Main address: http://www.goteborg.se/lokalforvaltningen

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Generalkonsultgrupp Gitarrgatan 5 förskola

Reference number: N230-1634/21
II.1.2)Main CPV code
71310000 Consultative engineering and construction services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Detta uppdrag avser en generalkonsult tillika projekteringsledare för projektering av ramhandlingar och rivningshandlingar.

Det projekteringsledande företaget fungerar som generalkonsult, vilket innebär att samordna funktioner, teknik, ekonomi och handlingar under projekteringen. Generalkonsulten ska vara projekteringsledare och BAS-P.

I uppdraget som generalkonsult ingår att tillsätta en projekteringsgrupp. I möjligaste mån ska en och samma konsultgrupp bibehållas under hela uppdraget.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 237-624595

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Instead of:
Date: 21/01/2022
Local time: 23:59
Read:
Date: 24/01/2022
Local time: 23:59
Section number: IV.2.6)
Place of text to be modified: Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
Instead of:
Date: 24/04/2022
Read:
Date: 27/04/2022
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Anbudsöppning
Instead of:
Date: 24/01/2022
Local time: 00:00
Read:
Date: 25/01/2022
Local time: 00:00
VII.2)Other additional information: