Tjenesteydelser - 357597-2018

16/08/2018    S156    Europa-Kommissionen - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Belgien-Bruxelles: Undersøgelse af nationale politikker og samhørighed

2018/S 156-357597

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Europa-Kommissionen, Directorate-General for Regional and Urban Policy
TA Cell BU-1 00/184
Brussels
1049
Belgien
Kontaktperson: DG REGIO.A3 - Budget and Financial Management
E-mail: REGIO-CONTRACTS@ec.europa.eu
NUTS-kode: BE1

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Undersøgelse af nationale politikker og samhørighed

Sagsnr.: 2017CE16BAT125
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79900000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Hovedformålet med undersøgelsen af »nationale politikker og samhørighed« forbundet med dette udbud er at fremskaffe analytisk input til Kommissionens tjenesters arbejde i forbindelse med den 8. rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed, som Kommissionens tjenester vil udarbejde i 2020. Undersøgelsen vil udgøre et af flere inputs til samhørighedsrapporten.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00
Hovedudførelsessted:

Kontrahentens lokaler

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Undersøgelsen skal analysere og beskrive arten og omfanget af regionale (økonomiske, sociale, territoriale) uligheder inden for EU-medlemsstaterne, om de har ændret sig med tiden, og hvilke hoveddrivkræfter, der ligger bag disse forskelle.

Undersøgelsen skal fastlægge, hvilke medlemsstater der har indført nationalt (eller regionalt) finansierede politikker med henblik på at nedbringe sådanne forskelle og dermed bidrage til EU's mål om økonomisk, social og territorial samhørighed.

Undersøgelsen skal være baseret på skrivebordsstudier, casestudier, kvantitative og kvalitative analyser, rundspørger og interviews.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbudsmaterialet og alle yderligere oplysninger er tilgængelige på webstedet for Generaldirektoratet for Regionalpolitik på følgende adresse: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/, og potentielle tilbudsgivere bedes kontrollere webstedet regelmæssigt.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/09/2018
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/09/2018
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Avenue Beaulieu nº 5, 1160 Auderghem, BELGIEN (Demey-metrostation).

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Højst 2 repræsentanter pr. tilbud må overvære åbningen. Oplys venligst følgende til den ordregivende myndighed via e-mail til adressen anført i afsnit I, senest 3 dage inden åbningen af bud:

— deltagerens efternavn og fornavn

— fødselsdato

— nationalitet

— nummer og gyldighedsdato på legitimation eller pas.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet og alle yderligere oplysninger er tilgængelige på webstedet for Generaldirektoratet for Regionalpolitik på følgende adresse: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/ og potentielle tilbudsgivere bedes kontrollere webstedet regelmæssigt.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Retten
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Europa-Kommissionen, Directorate General for Regional and Urban Policy, Unit Budget and Financial Management
Brussels
1049
Belgien
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/08/2018