Services - 35763-2022

21/01/2022    S15

Poland-Łochów: Forestry services

2022/S 015-035763

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 011-024126)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łochów
National registration number: REGON: 012567170
Postal address: ul. Wyszkowska 28
Town: Łochów
NUTS code: PL925 Siedlecki
Postal code: 07-130
Country: Poland
Contact person: Tomasz Prokurat
E-mail: tomasz.prokurat@warszawa.lasy.gov.pl
Telephone: +48 256751124
Fax: +48 256752124
Internet address(es):
Main address: https://lochow.warszawa.lasy.gov.pl/en/nadlesnictwo
Address of the buyer profile: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-lochow

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Łochów w roku 2022

Reference number: SA.270.2.2.2021
II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, łowiectwa, utrzymania obiektów infrastruktury leśnej, nasiennictwa oraz gospodarki szkółkarskiej, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Łochów w roku 2022.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 011-024126

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.1.1
Lot No: II.1.1) Nazwa
Place of text to be modified: Numer referencyjny
Instead of:

SA.270.2.2.2021

Read:

SA.270.2.1.2022

VII.2)Other additional information:

Zmiana nie jest istotna dla sporządzenia ofert. W związku z tym termin składania ofert nie ulega zmianie