S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registrácia na 4. seminár pre opätovných používateľov údajov z databázy TED, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2023, je otvorená.

Služby - 357697-2017

TINázovLuxembursko-Luxemburg: Analýza na podporu uplatňovania článkov 8a až 8c smernice Rady 2014/87/Euratom v praxi
NDČíslo zverejnenia oznámenia357697-2017
PDDátum uverejnenia13/09/2017
OJČíslo vydania série S úradného vestníka175
TWMesto kupujúcehoLUXEMBURG
AUOficiálny názov kupujúcehoEurópska komisia, Directorate-General for Energy, Directorate D – Nuclear Energy, Safety and ITER
OLPôvodný jazykEN
CYKrajina kupujúcehoLU
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚEurópska komisia
DSDokument bol zaslaný01/09/2017
DTLehota na predloženie17/10/2017
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)79000000 - Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, tlačiarenské a bezpečnostné služby
RCMiesto plnenia (NUTS)00
IAInternetová adresa (URL)https://ec.europa.eu/energy/en
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ