Na stránkach TED sa od dnešného dňa, 2. novembra 2022, začínajú používať elektronické formuláre. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka

Služby - 357697-2017

TINázovLuxembursko-Luxemburg: Analýza na podporu uplatňovania článkov 8a až 8c smernice Rady 2014/87/Euratom v praxi
NDČíslo zverejnenia oznámenia357697-2017
PDDátum uverejnenia13/09/2017
OJČíslo vydania série S úradného vestníka175
TWMesto kupujúcehoLUXEMBURG
AUOficiálny názov kupujúcehoEurópska komisia, Directorate-General for Energy, Directorate D – Nuclear Energy, Safety and ITER
OLPôvodný jazykEN
CYKrajina kupujúcehoLU
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚEurópska komisia
DSDokument bol zaslaný01/09/2017
DTLehota na predloženie17/10/2017
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)79000000 - Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, tlačiarenské a bezpečnostné služby
RCMiesto plnenia (NUTS)00
IAInternetová adresa (URL)https://ec.europa.eu/energy/en
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ