Servizzi - 357697-2017

13/09/2017    S175

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Analiżi biex tappoġġja l-implimentazzjoni fil-prattika ta' Artikli 8a sa 8ċ tad-Direttiva tal-Kunsill 2014/87/Euratom

2017/S 175-357697

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, Directorate-General for Energy, Directorate D — Nuclear Energy, Safety and ITER
Indirizz postali: 1, rue Henri Schnadt, Zone d'activité Cloche d'Or
Belt: Lussemburgu
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Kodiċi postali: 2530
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: bharat.patel@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://ec.europa.eu/energy/en
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2846
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Analiżi biex tappoġġja l-implimentazzjoni fil-prattika ta' Artikli 8a sa 8ċ tad-Direttiva tal-Kunsill 2014/87/Euratom.

Numru ta' referenza: ENER/D3/2017-209-2.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79000000 Servizzi ta' negozju: Liġi, kummerċjalizzazzjoni, konsulenza, reklutaġġ, stampar u sigurtà
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Dan il-proġett hu parti mill-attivitajiet tal-Kummissjoni biex jappoġġjaw l-Istati Membri tal-UE, l-awtoritajiet regolatorji kompetenti, u l-liċenzjati fl-implimentazzjoni effettiva tal-Artikli 8a sa 8ċ tad-Direttiva tal-Kunsill 2014/87/Euratom billi jiffaċilita l-qsim ta' esperjenzi, u biex jippromwovi aktar konsistenza u implimentazzjoni ambizzjuża ta' dawn il-provvediment fuq livell tal-UE. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni diġa qiegħda taħdem mal-Istati Membri u l-awtoritajiet regolatorji kompetenti (l-aktar permezz tal-Ensreg) biex tiddiskuti approċċi nazzjonali u biex tidentifika aktar xogħol biex tappoġġja aktar konverġenza fl-implimentazzjoni tal-objettiv tas-sigurtà nukleari. Dan il-proġett hu kumplimentari għall-attivitajiet mal-Ensreg u ddisinjat biex jinforma u jidentifika aktar oqsma ta' xogħol u prijoritajiet tal-Kummissjoni Ewropea f'dak il-kuntest.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: 00 Not specified
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-bini tal-kuntrattur.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Il-proġett se jivvaluta fid-dettall ir-rekwiżiti tekniċi u legali indirizzati fil-provvedimenti tal-Artiklu 8a sa 8ċ u jeżamina l-gwida internazzjonali u Ewropea rilevanti biex jiddetermina jekk jappoġġjawx b'mod xieraq il-bżonnijiet tal-awtoritajiet nazzjonali, l-awtoritajiet regolatorji kompetenti u l-liċenzjati, u jivvalutahom għall-utilità tagħhom fl-implimentazzjoni prattika ta' strateġiji u t-teħid tad-deċiżjonijiet; ibbażat fuq stħarriġ ta' prattiċi nazzjonali se jeżamina kif ir-rekwiżiti taħt l-oqsfa regolatorji u tal-liċenzjar qed jiġu applikati fil-prattika fl-istallazzjonijiet u l-faċilitajiet tar-reatturi fl-UE. Fil-kuntest ta' dawn il-provvedimenti, il-proġett se jeżamina aktar il-proċessi u l-kriterji għad-deċiżjoni fuq l-aġġornamenti tas-sigurtà rilevanti, u jipprovdi status aġġornat tal-implimentazzjoni ta' reatturi nukleari eżistenti. Huwa maħsub biex jidentifika kwalunkwe lakuna fil-gwida u l-istandards kurrenti, u bil-għan li jgħin pjanijiet u strateġiji futuri ta' Stati Membri fuq l-applikazzjoni teknika tal-provvedimenti, ir-rakkomandazzjonijiet li se jkunu magħmula għal azzjonijiet fuq livell tal-UE u internazzjonali biex tintlaħaq implimentazzjoni aktar konsistenti u prattika tal-provvedimenti tad-Direttiva għal standard għoli. Biex jiżgura s-sehem sħiħ tal-partijiet interessati u t-trasparenza tax-xogħol, ir-riżultati tax-xogħol għandhom ikunu diskussi ma' firxa wiesgħa ta' partijiet interessati, u s-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet għandhom ikunu ppubblikati f'rapport finali għad-distribuzzjoni ġenerali.

Is-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-proġett se jkunu wżati biex jidentifikaw is-suġġetti ta' prijorità li għandhom ikunu eżaminati f'dettall akbar fl-għan tat-traspożizzjoni u l-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tad-Direttiva mill-Kummissjoni Ewropea, wara t-traspożizzjoni tagħha, u biex jinforma l-attivitajiet futuri tal-Kummissjoni f'dan il-qasam, pereżempju fejn aktar riċerka tal-komunità fis-suġġetti tas-sigurtà nukleari se tkun xierqa.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 300 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 20
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 17/10/2017
Ħin lokali: 23:59
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 27/10/2017
Ħin lokali: 10:00

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu/
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
01/09/2017