Marché de travaux - 357783-2018

16/08/2018    S156    - - Marché de travaux - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte 

Suède-Vetlanda: Remise en état de bâtiments dégradés

2018/S 156-357783

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Travaux

Legal Basis:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Vetlanda kommun
212000-0571
Upphandlingsavdelningen
Vetlanda
574 80
Suède
Point(s) de contact: Nicklas Dahlgren
Téléphone: +46 383-97136
Courriel: upphandling@vetlanda.se
Code NUTS: SE

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.vetlanda.se

Adresse du profil d’acheteur: http://www.vetlanda.se

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Withalaskolan - (Om- och tillbyggnad)

Numéro de référence: UH-2018-14
II.1.2)Code CPV principal
45262690
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Entreprenaden avser en större om- och tillbyggnad av Withalaskolan i Vetlanda.

Vetlanda kommun satsar 250 MSEK på byggnation och renovering av 3 skolor, varav aktuell entreprenad är den enskilt största med en total projektkostnad på ca 130 miljoner kronor. När projektet är klart får Withalaskolan en kapacitet för 700 högstadieelever.

Tillbyggnaden av ca 3500 m2 i 3 våningsplan består av nya utbildningssalar, storkök med tillhörande skolrestaurang samt rum för tekniska installationer.

Ombyggnaden av ca 7000 m2 innefattar utbyte av de flesta ytskikt, planlösningsändringar samt nya installationer av rör, ventilation, el m.m.

I entreprenaden ingår också anläggning av en ny utemiljö i anslutning till skolan.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 139 000 000.00 SEK
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

E1, Entreprenad för bygg inkl. transport och hiss

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45262690
45331210
45262700
45330000
51900000
45236210
42416000
45300000
45400000
39221000
45223000
45000000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SE
II.2.4)Description des prestations:

Entreprenaden avser en större om- och tillbyggnad av Withalaskolan i Vetlanda.

Vetlanda kommun satsar 250 MSEK på byggnation och renovering av 3 skolor, varav aktuell entreprenad är den enskilt största med en total projektkostnad på ca 130 miljoner kronor. När projektet är klart får Withalaskolan en kapacitet för 700 högstadieelever.

Tillbyggnaden av ca 3500 m2 i 3 våningsplan består av nya utbildningssalar, storkök med tillhörande skolrestaurang samt rum för tekniska installationer.

Ombyggnaden av ca 7000 m2 innefattar utbyte av de flesta ytskikt, planlösningsändringar samt nya installationer av rör, ventilation, el m.m.

I entreprenaden ingår också anläggning av en ny utemiljö i anslutning till skolan.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

E2, Entreprenad för mark

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45262690
45331210
45262700
45330000
51900000
45236210
42416000
45300000
45400000
39221000
45223000
45000000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SE
II.2.4)Description des prestations:

Entreprenaden avser en större om- och tillbyggnad av Withalaskolan i Vetlanda.

Vetlanda kommun satsar 250 MSEK på byggnation och renovering av 3 skolor, varav aktuell entreprenad är den enskilt största med en total projektkostnad på ca 130 miljoner kronor. När projektet är klart får Withalaskolan en kapacitet för 700 högstadieelever.

Tillbyggnaden av ca 3500 m2 i 3 våningsplan består av nya utbildningssalar, storkök med tillhörande skolrestaurang samt rum för tekniska installationer.

Ombyggnaden av ca 7000 m2 innefattar utbyte av de flesta ytskikt, planlösningsändringar samt nya installationer av rör, ventilation, el m.m.

I entreprenaden ingår också anläggning av en ny utemiljö i anslutning till skolan.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

E3, Entreprenad för el och tele

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45262690
45331210
45262700
45330000
51900000
45236210
42416000
45300000
45400000
39221000
45223000
45000000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SE
II.2.4)Description des prestations:

Entreprenaden avser en större om- och tillbyggnad av Withalaskolan i Vetlanda.

Vetlanda kommun satsar 250 MSEK på byggnation och renovering av 3 skolor, varav aktuell entreprenad är den enskilt största med en total projektkostnad på ca 130 miljoner kronor. När projektet är klart får Withalaskolan en kapacitet för 700 högstadieelever.

Tillbyggnaden av ca 3500 m2 i 3 våningsplan består av nya utbildningssalar, storkök med tillhörande skolrestaurang samt rum för tekniska installationer.

Ombyggnaden av ca 7000 m2 innefattar utbyte av de flesta ytskikt, planlösningsändringar samt nya installationer av rör, ventilation, el m.m.

I entreprenaden ingår också anläggning av en ny utemiljö i anslutning till skolan.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

E4, Entreprenad för värme och sanitet

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45262690
45331210
45262700
45330000
51900000
45236210
42416000
45300000
45400000
39221000
45223000
45000000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SE
II.2.4)Description des prestations:

Entreprenaden avser en större om- och tillbyggnad av Withalaskolan i Vetlanda.

Vetlanda kommun satsar 250 MSEK på byggnation och renovering av 3 skolor, varav aktuell entreprenad är den enskilt största med en total projektkostnad på ca 130 miljoner kronor. När projektet är klart får Withalaskolan en kapacitet för 700 högstadieelever.

Tillbyggnaden av ca 3500 m2 i 3 våningsplan består av nya utbildningssalar, storkök med tillhörande skolrestaurang samt rum för tekniska installationer.

Ombyggnaden av ca 7000 m2 innefattar utbyte av de flesta ytskikt, planlösningsändringar samt nya installationer av rör, ventilation, el m.m.

I entreprenaden ingår också anläggning av en ny utemiljö i anslutning till skolan.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

E5, Entreprenad för luftbehandling

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45262690
45331210
45262700
45330000
51900000
45236210
42416000
45300000
45400000
39221000
45223000
45000000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SE
II.2.4)Description des prestations:

Entreprenaden avser en större om- och tillbyggnad av Withalaskolan i Vetlanda.

Vetlanda kommun satsar 250 MSEK på byggnation och renovering av 3 skolor, varav aktuell entreprenad är den enskilt största med en total projektkostnad på ca 130 miljoner kronor. När projektet är klart får Withalaskolan en kapacitet för 700 högstadieelever.

Tillbyggnaden av ca 3500 m2 i 3 våningsplan består av nya utbildningssalar, storkök med tillhörande skolrestaurang samt rum för tekniska installationer.

Ombyggnaden av ca 7000 m2 innefattar utbyte av de flesta ytskikt, planlösningsändringar samt nya installationer av rör, ventilation, el m.m.

I entreprenaden ingår också anläggning av en ny utemiljö i anslutning till skolan.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

E6, Entreprenad för styr och övervakning

Lot nº: 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45262690
45331210
45262700
45330000
51900000
45236210
42416000
45300000
45400000
39221000
45223000
45000000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SE
II.2.4)Description des prestations:

Entreprenaden avser en större om- och tillbyggnad av Withalaskolan i Vetlanda.

Vetlanda kommun satsar 250 MSEK på byggnation och renovering av 3 skolor, varav aktuell entreprenad är den enskilt största med en total projektkostnad på ca 130 miljoner kronor. När projektet är klart får Withalaskolan en kapacitet för 700 högstadieelever.

Tillbyggnaden av ca 3500 m2 i 3 våningsplan består av nya utbildningssalar, storkök med tillhörande skolrestaurang samt rum för tekniska installationer.

Ombyggnaden av ca 7000 m2 innefattar utbyte av de flesta ytskikt, planlösningsändringar samt nya installationer av rör, ventilation, el m.m.

I entreprenaden ingår också anläggning av en ny utemiljö i anslutning till skolan.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

E7, Entreprenad för storkök

Lot nº: 7
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45262690
45331210
45262700
45330000
51900000
45236210
42416000
45300000
45400000
39221000
45223000
45000000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SE
II.2.4)Description des prestations:

Entreprenaden avser en större om- och tillbyggnad av Withalaskolan i Vetlanda.

Vetlanda kommun satsar 250 MSEK på byggnation och renovering av 3 skolor, varav aktuell entreprenad är den enskilt största med en total projektkostnad på ca 130 miljoner kronor. När projektet är klart får Withalaskolan en kapacitet för 700 högstadieelever.

Tillbyggnaden av ca 3500 m2 i 3 våningsplan består av nya utbildningssalar, storkök med tillhörande skolrestaurang samt rum för tekniska installationer.

Ombyggnaden av ca 7000 m2 innefattar utbyte av de flesta ytskikt, planlösningsändringar samt nya installationer av rör, ventilation, el m.m.

I entreprenaden ingår också anläggning av en ny utemiljö i anslutning till skolan.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

E8, Entreprenad för varukyla

Lot nº: 8
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45262690
45331210
45262700
45330000
51900000
45236210
42416000
45300000
45400000
39221000
45223000
45000000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SE
II.2.4)Description des prestations:

Entreprenaden avser en större om- och tillbyggnad av Withalaskolan i Vetlanda.

Vetlanda kommun satsar 250 MSEK på byggnation och renovering av 3 skolor, varav aktuell entreprenad är den enskilt största med en total projektkostnad på ca 130 miljoner kronor. När projektet är klart får Withalaskolan en kapacitet för 700 högstadieelever.

Tillbyggnaden av ca 3500 m2 i 3 våningsplan består av nya utbildningssalar, storkök med tillhörande skolrestaurang samt rum för tekniska installationer.

Ombyggnaden av ca 7000 m2 innefattar utbyte av de flesta ytskikt, planlösningsändringar samt nya installationer av rör, ventilation, el m.m.

I entreprenaden ingår också anläggning av en ny utemiljö i anslutning till skolan.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 081-180419
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2
Lot nº: 1
Intitulé:

E1, Entreprenad för bygg inkl. transport och hiss

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
28/06/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Brantås Bygg AB
556717-0427
Snickarvägen 6
Vetlanda
574 37
Suède
Téléphone: +46 760281510
Courriel: rickard.nilsson@brantasbygg.se
Code NUTS: SE
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 90 051 000.00 SEK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 3
Lot nº: 2
Intitulé:

E2, Entreprenad för mark

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
28/06/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
NCC Industry Aktiebolag
556302-3307
Ö.Nygatan 10
Vetlanda
574 33
Suède
Téléphone: +46 383-762401
Courriel: tommy.edvardsson@ncc.se
Code NUTS: SE
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 9 001 407.00 SEK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 4
Lot nº: 3
Intitulé:

E3, Entreprenad för el och tele

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
28/06/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
El & Projektering Vetlanda AB
556594-0813
Industrigatan 28
Vetlanda
574 38
Suède
Téléphone: +46 703089729
Courriel: magnus@el-projektering.se
Code NUTS: SE
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 15 983 250.00 SEK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 5
Lot nº: 4
Intitulé:

E4, Entreprenad för värme och sanitet

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
28/06/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Bravida Sverige AB
556197-4188
Rödjegatan 2
Nässjö
571 39
Suède
Téléphone: +46 38138642
Courriel: jan.y.andersson@bravida.se
Code NUTS: SE
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 9 390 000.00 SEK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 6
Lot nº: 5
Intitulé:

E5, Entreprenad för luftbehandling

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
28/06/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Bodafors Plåt Aktiebolag
556100-8847
Ängsgatan 2
Bodafors
571 62
Suède
Téléphone: +46 70-6764801
Courriel: torbjorn@bodaforsplat.se
Code NUTS: SE
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 10 274 350.00 SEK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 7
Lot nº: 6
Intitulé:

E6, Entreprenad för styr och övervakning

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
28/06/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Kabona AB
556609-1525
Klövergatan 6
Huskvarna
561 51
Suède
Téléphone: +46 10-2193512
Courriel: per.hakelid@kabona.com
Code NUTS: SE
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 1 147 000.00 SEK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 8
Lot nº: 7
Intitulé:

E7, Entreprenad för storkök

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
28/06/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Svedomat Aktiebolag
556140-9961
Alfavägen 4
Jönköping
556 52
Suède
Téléphone: +46 739-149999
Courriel: olle@svedomat.se
Code NUTS: SE
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 2 572 375.00 SEK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 9
Lot nº: 8
Intitulé:

E8, Entreprenad för varukyla

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
28/06/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Kronobergs Kylteknik Aktiebolag
556278-4925
Älgvägen 7
Växjö
352 45
Suède
Téléphone: +46 709-982627
Courriel: mats.lundgren@kronobergs-kyl.se
Code NUTS: SE
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 1 283 750.00 SEK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Vetlanda kommun
Vetlanda
574 80
Suède
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
14/08/2018