Webové sídlo TED je od 2. 11. 2022 pripravené na používanie elektronických formulárov. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka.

Práce - 357895-2016

TINázovFrancúzsko-Štrasburg: Obnova a modernizácia protipožiarnej ochrany dreveného plášťa pokrývajúceho konštrukcie polkruhovej zasadacej miestnosti budovy Louise Weiss v Štrasburgu
NDČíslo zverejnenia oznámenia357895-2016
PDDátum uverejnenia14/10/2016
OJČíslo vydania série S úradného vestníka199
TWMesto kupujúcehoŠTRASBURG
AUOficiálny názov kupujúcehoEurópsky parlament
OLPôvodný jazykFR
CYKrajina kupujúcehoFR
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚEurópsky parlament
DSDokument bol zaslaný04/10/2016
DTLehota na predloženie17/11/2016
NCTyp zmluvy1 - Práce
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)45410000 - Omietkarské práce
45454100 - Reštaurovanie
RCMiesto plnenia (NUTS)FR421
IAInternetová adresa (URL)http://europarl.europa.eu
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ