Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Stavební práce - 357895-2016

14/10/2016    S199

Francie-Štrasburk: Obnova a modernizace protipožární ochrany dřevěného pláště pokrývajícího konstrukce půlkruhové zasedací místnosti budovy Louise Weiss ve Štrasburku

2016/S 199-357895

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Stavební práce

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský parlament
Poštovní adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Obec: Strasbourg
Kód NUTS: FR421 Bas-Rhin
PSČ: 67070
Země: Francie
Kontaktní osoba: unité des contrats et marchés publics
E-mail: INLO.AO-STR@europarl.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://europarl.europa.eu
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1898
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Úřední název: Evropský parlament
Poštovní adresa: service du courrier officiel, 1 avenue du Président Robert Schuman
Obec: Strasbourg
PSČ: 67070
Země: Francie
Kontaktní osoba: unité des contrats et marchés publics
E-mail: INLO.AO-STR@europarl.europa.eu
Kód NUTS: FR421 Bas-Rhin
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1898
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Obnova a modernizace protipožární ochrany dřevěného pláště pokrývajícího konstrukce půlkruhové zasedací místnosti budovy Louise Weiss ve Štrasburku.

Spisové číslo: 06A70/2016/M041.
II.1.2)Hlavní kód CPV
45454100 Rekonstrukce budov
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Obnova a modernizace protipožární ochrany dřevěného pláště pokrývajícího konstrukce půlkruhové zasedací místnosti budovy Louise Weiss ve Štrasburku.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 700 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45410000 Omítací práce
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: FR421 Bas-Rhin
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Štrasburk, Francie.

II.2.4)Popis zakázky:

Obnova a modernizace protipožární ochrany dřevěného pláště pokrývajícího konstrukce půlkruhové zasedací místnosti budovy Louise Weiss ve Štrasburku.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 700 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 6
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Evropský parlament zorganizuje povinnou prohlídku místa, která se bude konat 24.10.2016 (11:00) v jeho prostorách ve Štrasburku. Účastnit se mohou maximálně 2 zástupci za každého uchazeče.

Zaregistrovat se musíte pomocí elektrnické pošty (inlo.ao-str@ep.europa.eu) 2 pracovní dny před prohlídkou místa.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Evropský parlament vyžaduje, aby měli uchazeči administrativní oprávnění nezbytná pro provedená činnosti, o kterou jde v této zakázce v souladu s vnitrostátními zákony.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Záruka se vytvoří zadržením hodnoty odpovídající 10 % celkové hodnoty smlouvy z konečné platby.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 17/11/2016
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Francouzština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 21/11/2016
Místní čas: 10:00
Místo:

Evropský parlament, bâtiment Winston Churchill, 1 avenue du Président Robert Schuman, 67000 Strasbourg, FRANCIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

účastnit se může maximálně 1 zástupce za každého uchazeče. Zaregistrovat se musíte prostřednictvím e-mailu (inlo.ao-str@ep.europa.eu) 2 pracovní dny před otevíráním nabídek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Evropský parlament zorganizuje povinnou prohlídku místa, která se bude konat 24.10.2016 (11:00) ve svých prostorách ve Štrasburku. Účastnit se mohou maximálně 2 zástupci za každého uchazeče.

Zaregistrovat se musíte pomocí elektrnické pošty (inlo.ao-str@ep.europa.eu) 2 pracovní dny před prohlídkou místa.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Soudního dvora Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Internetová adresa: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Poštovní adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Země: Francie
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Tel.: +33 388172313
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Tribunál Soudního dvora Evropské unie
Obec: Luxembourg
Země: Lucembursko
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
04/10/2016