Services - 35800-2022

21/01/2022    S15

Slovakia-Bratislava: Cleaning and sanitation services

2022/S 015-035800

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 240-631766)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Národný ústav detských chorôb
National registration number: 00607231
Postal address: Limbová
Town: Bratislava
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 83340
Country: Slovakia
Contact person: Erik Zagyi
E-mail: vo.nudch@gmail.com
Telephone: +421 259371659
Internet address(es):
Main address: www.nudch.eu
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1321

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Upratovacie a čistiace služby

Reference number: NZ/2/2021 - opr1
II.1.2)Main CPV code
90900000 Cleaning and sanitation services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky sú pravidelné upratovacie a čistiace služby, vrátane dezinfekcie priestorov, a ostatných upratovacích a čistiacich služieb zabezpečovaných v priestoroch verejného obstarávateľa.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 240-631766

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Instead of:
Date: 24/01/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 31/01/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Podmienky na otváranie ponúk
Instead of:
Date: 24/01/2022
Local time: 10:30
Read:
Date: 31/01/2022
Local time: 10:30
VII.2)Other additional information: