Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 35807-2022

21/01/2022    S15

Poland-Warsaw: Engineering design services

2022/S 015-035807

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 250-661983)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Postal address: ul. Mińska25
Town: Warszawa
NUTS code: PL92 Mazowiecki regionalny
Postal code: 03-808
Country: Poland
Contact person: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. MIńska 25, 03-808 Warszawa
E-mail: bmisiewicz@gddkia.gov.pl
Telephone: +48 222092361
Internet address(es):
Main address: http://www.gddkia.gov.pl
Address of the buyer profile: http://www.gddkia.gov.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Opracowanie Koncepcji rozbudowy wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla rozbudowy dr.kr. nr 79 na odc. Piaseczno (skrzyż. z ul. Syrenki)–początek obw.Góry Kalwarii

Reference number: GDDKiA.O.WA.D-3.2413.77.2021
II.1.2)Main CPV code
71320000 Engineering design services
II.1.3)Type of contract
Services

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 250-661983

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 25/01/2022
Local time: 11:30
Read:
Date: 08/02/2022
Local time: 11:30
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 24/04/2022
Read:
Date: 08/05/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 25/01/2022
Local time: 12:00
Read:
Date: 08/02/2022
Local time: 12:00
VII.2)Other additional information: