Services - 35815-2022

21/01/2022    S15

Finland-Helsinki: IT services: consulting, software development, Internet and support

2022/S 015-035815

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 243-640838)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Helsingin kaupunki
National registration number: 0201256-6
Postal address: PL 700
Town: Helsingin kaupunki
NUTS code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postal code: 00099
Country: Finland
Contact person: Sirkka Hiltunen
E-mail: sirkka.hiltunen@hel.fi
Telephone: +358 931031548
Internet address(es):
Main address: http://www.hel.fi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Tietoliikenneyhteyksien puitejärjestely

Reference number: H101-21, HEL 2021-012132
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Helsingin kaupunki hakee kolmea puitesopimustoimittajaa tuottamaan tietoliikenneyhteyksiä Helsingin kaupungille.

Tarjoajan tulee tarjota Tilaajan käyttöön kokonaispalveluna seuraava kokonaisuus:

- Kuituyhteydet (musta kuitu), yhteydet kaupungin MPLS Helnet verkkoon

- Langattomat yhteydet, yhteydet kaupungin MPLS Helnet verkkoon

- Internet-yhteydet langattomasti sekä kuidulla

Puitesopimuskauden aikana varataan oikeus neuvotella valittujen puitetoimittajien kanssa sekä minikilpailuttaa uusia teknisiä ratkaisuja, joita ei vielä ole tarjolla. Tällaisia palveluita voivat olla esimerkiksi:

- Langattomat yhteydet korkeammalla nopeudella, esim. 5G-tekniikka.

- 5G-tekniikan uudet tekniset toteutukset, kun niitä tulee saataville.

- Koneliittymiä (M2M, IoT) tarjouspyynnössä pyydettyjen sekä tarjottujen lisäksi.

Tähän hankintaan ei kuulu seuraavat tuotteet ja palvelut:

-Puhekäytössä olevat matkapuhelinliittymät

-Henkilökohtaisessa käytössä olevat liikkuva laajakaista -liittymät

-Tilaajalla on nykyisen sopimuksen perusteella käytössä 6100 koneliittymää, joita tilaaja ei tule uusimaan nykyisen sopimuksen voimassaollessa. Nykyinen sopimus on voimassa kesäkuuhun 2024. Nykyisen sopimuksen päättymisen jälkeen tilaaja tulee kilpailuttamaan nykyiset koneliittymät tämän sopimuksen kautta. Uudet koneliittymät tilaaja tulee hankkimaan tämän sopimuksen kautta, sen voimassa olosta alkaen.

Hankittava kokonaisuus on kuvattu tarkemmin tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 243-640838

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.1.5
Place of text to be modified: Arvioitu kokonaisarvo
Instead of:

5000000.00

Read:

10000000.00

Section number: II.2.4
Place of text to be modified: Kuvaus hankinnasta
Instead of:

Puitejärjestely tulee jakaantumaan kolmeen eri osa-alueeseen: Ensimmäinen osa on kaupungin omistamilla aktiivilaitteilla toteutetun MPLS-verkon kuituyhteydet, pyydetyiden osoitteiden ja kaupungin runkopisteiden välille. Toinen osa-alue on langattomien yhteyksien tarjoaminen palveluna, toimittajan päätelaitteilla, kaupungin MPLS-verkkoon. Kolmas osa-alue on julkiseen internettiin tarjottavat kuitu- ja langattomat yhteydet palveluna.

Osa-alue 1: Kuituyhteydet toimipisteistä Tilaajan MPLS verkon runkopisteisiin:

Tarjoajan tulee tarjota kuituyhteyksiä vähintään 500 pyydettyyn osoitteeseen, hintalomakkeen (Liite 2) 1. välilehden mukaisesti. Osoitekohtaisesti jokaisen kuituyhteyden Tarjoaja valitaan halvimman hinnan perusteella.

Tilaajalla on oikeus minikilpailuttaa haluamansa (myös jo aiemmin kilpailutetut) osoitteet sopimuskauden kuluessa. Tarjoajalla ei ole oikeutta minikilpailutuksessa korottaa aiemmin tarjoamaansa hintaa.

Osa-alue 2: Langattomat yhteydet palveluna Tilaajan MPLS verkkoon:

Langattomien yhteyksien etusijajärjestyksen muodostumisessa otetaan huomioon palveluiden hinnat hintalomakkeen (Liite 2) 2. välilehden mukaisesti sekä kyseisen osa-alueen laadullisesti arvioitavat kohdat. Kokonaistaloudellisen vertailun mukaisesti valitut kolme tarjoajaa asetetaan etusijajärjestykseen saatujen kokonaispisteiden mukaisesti.

Etusijajärjestys ei ole Tilaajaa sitova, mikäli perustellusta syystä yksittäiseen kohteeseen hankitaan palvelu toiselta tai kolmannelta järjestyksessä olevalta Tarjoajalta. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi yhteyden, reitin tai verkkotoimittajan kahdentaminen eri Tarjoajilta tai yhteyden toimittamisen tai toimivuuden haasteet.

Tilaajalla on oikeus minikilpailuttaa palvelun hinnat uudelleen sopimuskauden kuluessa. Tilaaja voi minikilpailutuksessa myös asettaa täsmällisempiä toimitusvaatimuksia esimerkiksi yhteyden nopeuden tai palvelun toimitusajan suhteen. Tarjoajalla ei ole oikeutta minikilpailutuksessa korottaa aiemmin tarjoamaansa hintaa, ellei Tilaaja ole asettanut aiemmasta poikkeavia toimitusvaatimuksia.

Osa-alue 3: Kuitu- sekä langattomat internet-yhteydet palveluna:

Langattomien internet-yhteyksien osalta Tarjoajat asetetaan etusijajärjestykseen halvimman hinnan perusteella hintalomakkeen (Liite 2) 3. välilehden mukaisesti langattomien internet-yhteyksien edullisimman kokonaissumman perusteella.

Etusijajärjestys ei ole Tilaajaa sitova, mikäli perustellusta syystä yksittäiseen kohteeseen hankitaan palvelu toiselta tai kolmannelta järjestyksessä olevalta Tarjoajalta. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi yhteyden, reitin tai verkkotoimittajan kahdentaminen eri Tarjoajilta tai yhteyden toimittamisen tai toimivuuden haasteet.

Tilaajalla on oikeus minikilpailuttaa langattomien internet-yhteyksien hinnat uudelleen sopimuskauden kuluessa. Tilaaja voi minikilpailutuksessa myös asettaa täsmällisempiä toimitusvaatimuksia esimerkiksi yhteyden nopeuden tai palvelun toimitusajan suhteen. Tarjoajalla ei ole oikeutta minikilpailutuksessa korottaa aiemmin tarjoamaansa hintaa, ellei Tilaaja ole asettanut aiemmasta poikkeavia toimitusvaatimuksia.

Kuituinternet-yhteydet minikilpailutetaan osoitekohtaisesti. Tilaajalla on oikeus minikilpailuttaa haluamansa (myös jo aiemmin kilpailutetut) osoitteet sopimuskauden kuluessa. Tarjoajalla ei ole oikeutta minikilpailutuksessa korottaa aiemmin tarjoamaansa hintaa.

Kyseessä olevan kokonaisuuden tarkemmat tiedot ja tarjousvaatimukset löytyvät tämän tarjouspyynnön liitteestä 1, jossa on ilmoitettu tarjottavien palveluiden vähimmäis- ja laatuvaatimukset.

Read:

Puitejärjestely tulee jakaantumaan kolmeen eri osa-alueeseen: Ensimmäinen osa on kaupungin omistamilla aktiivilaitteilla toteutetun MPLS-verkon kuituyhteydet, pyydetyiden osoitteiden ja kaupungin runkopisteiden välille. Toinen osa-alue on langattomien yhteyksien tarjoaminen palveluna, toimittajan päätelaitteilla, kaupungin MPLS-verkkoon. Kolmas osa-alue on julkiseen internettiin tarjottavat kuitu- ja langattomat yhteydet palveluna.

Osa-alue 1: Kuituyhteydet toimipisteistä Tilaajan MPLS verkon runkopisteisiin:

Tarjoajan tulee tarjota kuituyhteyksiä vähintään 500 pyydettyyn osoitteeseen, hintalomakkeen (Liite 2) 1. välilehden mukaisesti. Osoitekohtaisesti jokaisen kuituyhteyden Tarjoaja valitaan halvimman hinnan perusteella.

Tilaajalla on oikeus minikilpailuttaa haluamansa (myös jo aiemmin kilpailutetut) osoitteet sopimuskauden kuluessa. Tarjoajalla ei ole oikeutta minikilpailutuksessa korottaa aiemmin tarjoamaansa hintaa.

Osa-alue 2: Langattomat yhteydet palveluna Tilaajan MPLS verkkoon:

Langattomien yhteyksien etusijajärjestyksen muodostumisessa otetaan huomioon palveluiden hinnat hintalomakkeen (Liite 2) 2. välilehden mukaisesti sekä kyseisen osa-alueen laadullisesti arvioitavat kohdat. Kokonaistaloudellisen vertailun mukaisesti valitut kolme tarjoajaa asetetaan etusijajärjestykseen saatujen kokonaispisteiden mukaisesti.

Etusijajärjestys ei ole Tilaajaa sitova, mikäli perustellusta syystä yksittäiseen kohteeseen hankitaan palvelu toiselta tai kolmannelta järjestyksessä olevalta Tarjoajalta. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi yhteyden, reitin tai verkkotoimittajan kahdentaminen eri Tarjoajilta tai yhteyden toimittamisen tai toimivuuden haasteet.

Tilaajalla on oikeus minikilpailuttaa palvelun hinnat uudelleen sopimuskauden kuluessa. Tilaaja voi minikilpailutuksessa myös asettaa täsmällisempiä toimitusvaatimuksia esimerkiksi yhteyden nopeuden tai palvelun toimitusajan suhteen. Tarjoajalla ei ole oikeutta minikilpailutuksessa korottaa aiemmin tarjoamaansa hintaa, ellei Tilaaja ole asettanut aiemmasta poikkeavia toimitusvaatimuksia.

Osa-alue 3: Kuitu- sekä langattomat internet-yhteydet palveluna:

Langattomien internet-yhteyksien osalta Tarjoajat asetetaan etusijajärjestykseen halvimman hinnan perusteella hintalomakkeen (Liite 2) 3. välilehden mukaisesti langattomien internet-yhteyksien edullisimman kokonaissumman perusteella.

Etusijajärjestys ei ole Tilaajaa sitova, mikäli perustellusta syystä yksittäiseen kohteeseen hankitaan palvelu toiselta tai kolmannelta järjestyksessä olevalta Tarjoajalta. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi yhteyden, reitin tai verkkotoimittajan kahdentaminen eri Tarjoajilta tai yhteyden toimittamisen tai toimivuuden haasteet.

Tilaajalla on oikeus minikilpailuttaa langattomien internet-yhteyksien hinnat uudelleen sopimuskauden kuluessa. Tilaaja voi minikilpailutuksessa myös asettaa täsmällisempiä toimitusvaatimuksia esimerkiksi yhteyden nopeuden tai palvelun toimitusajan suhteen. Tarjoajalla ei ole oikeutta minikilpailutuksessa korottaa aiemmin tarjoamaansa hintaa, ellei Tilaaja ole asettanut aiemmasta poikkeavia toimitusvaatimuksia.

Kuituinternet-yhteydet minikilpailutetaan osoitekohtaisesti. Tilaajalla on oikeus minikilpailuttaa haluamansa (myös jo aiemmin kilpailutetut) osoitteet sopimuskauden kuluessa. Tarjoajalla ei ole oikeutta minikilpailutuksessa korottaa aiemmin tarjoamaansa hintaa.

Kyseessä olevan kokonaisuuden tarkemmat tiedot ja tarjousvaatimukset löytyvät tämän tarjouspyynnön liitteestä 1, jossa on ilmoitettu tarjottavien palveluiden vähimmäis- ja laatuvaatimukset.

Kohdassa II.1.5 kerrottu arvioitu kokonaisarvo on puitejärjestelyn yhteenlaskettu hankintojen enimmäisarvo puitejärjestelyn voimassaoloaikana. Muutoksena aiempaan arvoon joka oli laskettu 48 kk ajalta, arvo on nyt laskettu puitejärjestelyn koko kestolta eli 72 kk ajalta.

VII.2)Other additional information:

Korjausilmoitus 18.1.2022

Kirjattu kohtaa II.1.5 ja II.2.4

Kohdassa II.1.5 kerrottu arvioitu kokonaisarvo on puitejärjestelyn yhteenlaskettu hankintojen enimmäisarvo puitejärjestelyn voimassaoloaikana. Muutoksena aiempaan arvoon joka oli laskettu 48 kk ajalta, arvo on nyt laskettu puitejärjestelyn koko kestolta eli 72 kk ajalta.