Услуги - 358212-2020

TIЗаглавиеБeлгия-Брюксел: Договор за предоставяне на услуги на туристическа агенция
NDНомер на публикацията на обявлението358212-2020
PDДата на публикуване30/07/2020
OJНомер на броя на ОВ S146
TWГрад/населено място на купувачаБРЮКСЕЛ
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска агенция по отбрана
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаBE
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСагенции
DSДокумент изпратен23/07/2020
DTКраен срок за подаване24/09/2020
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)63510000 - Услуги на туристически агенции и спомагателни туристически услуги
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BE
IAИнтернет адрес (URL)http://www.eda.europa.eu
DIПравно основаниеРегламент (ЕС, Евратом) № 2018/1048