Na stránkach TED sa od dnešného dňa, 2. novembra 2022, začínajú používať elektronické formuláre. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka

Služby - 358213-2020

TINázovBelgicko-Brusel: Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti „kvantových technológií na obranu s aplikáciou na optroniku (QUANDO)“
NDČíslo zverejnenia oznámenia358213-2020
PDDátum uverejnenia30/07/2020
OJČíslo vydania série S úradného vestníka146
TWMesto kupujúcehoBRUSEL
AUOficiálny názov kupujúcehoEurópska obranná agentúra
OLPôvodný jazykEN
CYKrajina kupujúcehoBE
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚAgentúry
DSDokument bol zaslaný23/07/2020
DTLehota na predloženie29/09/2020
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)73000000 - Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
RCMiesto plnenia (NUTS)BE
IAInternetová adresa (URL)http://www.eda.europa.eu
DIPrávny základNariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046