Palvelut - 358226-2020

30/07/2020    S146

Luxemburg-Luxemburg: ENER/D3/2020-245 ydin- ja säteilyhätätilanteisiin varautumista ja toimintaa koskevien vaatimusten täytäntöönpano EU:n jäsenvaltioissa ja naapurimaissa

2020/S 146-358226

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, Directorate General for Energy, Directorate D — Nuclear energy, safety and ITER
Postiosoite: 1 rue Henri Schnadt, Zone d'activités Cloche d'Or
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU LUXEMBOURG
Postinumero: L-2530
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: ENER-RADPROT@ec.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://ec.europa.eu/energy/
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6820
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6820
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

ENER/D3/2020-245 ydin- ja säteilyhätätilanteisiin varautumista ja toimintaa koskevien vaatimusten täytäntöönpano EU:n jäsenvaltioissa ja naapurimaissa

Viitenumero: ENER/LUX/2020/OP/0017
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
85140000 Erilaiset terveyspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Direktiivissä 2013/59/Euratom (BSS.direktiivi) ja direktiivissä 2014/87/Euratom (ydinturvallisuusdirektiivi, NSD) vahvistetaan säteilysuojelua ja ydinturvallisuutta koskevat perusnormit ja vaatimukset sekä säteily- ja ydinvaaratilanteeseen varautuminen ja toiminta. Näillä direktiiveillä otetaan käyttöön useita uusia ja vahvistettuja säännöksiä verrattuna aikaisempiin direktiiveihin, ja ne määritelevät tämän hankkeen laajuuden. Komissio pyrkii ymmärtämään täydellisesti kansallisten valmiusjärjestelmien ja pelastussuunnitelmien perusteet ja sisällön ja erityisesti, miten niitä toteutetaan käytännössä. Hankkeen aikana suoritetaan yksityiskohtainen katsaus ja analyysi nykyisistä BSS- ja NS-direktiiveihin liittyvistä kansallisista täytäntöönpanotoimenpiteistä tarkastelemalla yksityiskohtaisesti käytettävissä olevia tietoja ja sisältäen myös kansalliset täytäntöönpanotoimenpiteet ja hallinnolliset menettelyt.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 500 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85140000 Erilaiset terveyspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: 00 Not specified
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

1) Tarkastellaan ja arvioidaan vaaratilanteiden varalle tehtyjen varautumis- ja toimintajärjestelyjen, valmiusjärjestelmien ja vaaratilanteiden varalta tehtävien suunnitelmien käytännön toteutusta kaikissa EU:n jäsenvaltioissa ja osallistuvissa maissa BSS-direktiivin ja ydinturvallisuusdirektiivin säännösten mukaisesti. Tarjotaan tietoa nykyisten järjestelyjen tehokkuudesta ja valmiuksista käytännössä, arvioidaan, missä määrin olemassa olevia kansainvälisiä ja eurooppalaisia standardeja, ohjeita ja lähestymistapoja sovelletaan käytännössä, jaetaan kansallisia kokemuksia asiaankuuluvien viranomaisten kesken ja tuodaan esiin tehokkaita käytäntöjä, jotka parantavat yleisön luottamusta.

2) Tarkastellaan ja analysoidaan näiden järjestelyjen johdonmukaisuutta rajat ylittävissä yhteyksissä EU:n jäsenvaltioiden ja osallistujamaiden kannalta useissa tilanteissa. Tässä yhteydessä tarkastellaan toimivaltaisten viranomaisten kehittämien koordinointimenetelmien täytäntöönpanoa sekä aiempien kansainvälisten harjoitusten ja eurooppalaisten tutkimushankkeiden tuloksia. Tunnistetaan tapaustutkimusten avulla erityisiä toimia ja aloitteita, joilla lisätään keskinäistä ymmärrystä kansallisista järjestelyistä ja parannetaan niiden johdonmukaisuutta, yhdenmukaistamista ja täytäntöönpanoa käytännössä.

3) Helpotetaan poikkitieteellistä keskustelua, teknistä vaihtoa ja kokemusten jakamista päätöksentekijöiden, asiantuntijaryhmien, kansalaisyhteiskunnan, luvanhaltijoiden yhdistysten, sääntelyelinten, terveys- ja pelastuspalvelun viranomaisten kesken useiden toimien avulla, jotta saataisiin laajempi tietoisuus kansallisista ja rajat ylittävistä järjestelyistä ja korostettaisiin tehokkaita täytäntöönpanokäytäntöjä.

4) Laaditaan suosituksia tuleville poliittisille toimille EU:n tasolla ja määritetään laajalti tuetut ja käytännölliset ehdotukset täytäntöönpanokäytäntöjen parantamiseksi.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 500 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 05/10/2020
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 06/10/2020
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

Euroopan komissio, Directorate-General for Energy, Euroforum Building, 1, rue Henri Schnadt, L-2530 LUXEMBURG.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GC.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23/07/2020