A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 358226-2020

30/07/2020    S146

Luxemburg-Luxembourg: ENER/D3/2020-245 Nukleáris és radiológiai vészhelyzeti készenlétre és reagálásra irányuló követelmények végrehajtása uniós tagállamokban és a szomszédos országokban

2020/S 146-358226

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2018/1046/EU, Euratom rendelete

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate General for Energy, Directorate D — Nuclear energy, safety and ITER
Postai cím: 1 rue Henri Schnadt, Zone d'activités Cloche d'Or
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU LUXEMBOURG
Postai irányítószám: L-2530
Ország: Luxemburg
E-mail: ENER-RADPROT@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://ec.europa.eu/energy/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6820
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6820
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

ENER/D3/2020-245 Nukleáris és radiológiai vészhelyzeti készenlétre és reagálásra irányuló követelmények végrehajtása uniós tagállamokban és a szomszédos országokban

Hivatkozási szám: ENER/LUX/2020/OP/0017
II.1.2)Fő CPV-kód
85140000 Különféle egészségügyi szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A 2013/59/Euratom (az alapvető biztonsági előírásokat tartalmazó) irányelv és a 2014/87/Euratom (a nukleáris biztonságról szóló) irányelv alapvető biztonsági szabványokat és követelményeket határoz meg a sugárvédelem és a nukleáris biztonság területén, a nukleáris és radiológiai vészhelyzeti készenlétet és reagálást is beleértve. Ezek az irányelvek a korábbi irányelvekhez képest számos új és megerősített rendelkezést vezetnek be, amelyek egyben a szóban forgó projekt hatókörét is meghatározzák. A Bizottság teljes körűen meg kívánja ismerni a nemzeti vészhelyzet-kezelési rendszerek és vészhelyzeti tervek logikáját és tartalmát, valamint konkrétan azt, hogy ezeket hogyan valósítanák meg a gyakorlatban. A projekt a rendelkezésre álló információk részletes felülvizsgálata révén átfogóan felülvizsgálja és elemzi az alapvető biztonsági előírásokat tartalmazó irányelvvel és a nukleáris biztonságról szóló irányelvvel kapcsolatos meglévő nemzeti végrehajtási intézkedéseket, a nemzeti átültető intézkedéseket és adminisztratív eljárásokat is tartalmazóan.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 500 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
85140000 Különféle egészségügyi szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1) A nemzeti vészhelyzeti készenléti és reagálási intézkedések, vészhelyzet-irányítási rendszerek és vészhelyzeti tervek gyakorlati megvalósításának felülvizsgálata és értékelése valamennyi uniós tagállamban és a részt vevő országokban, az alapvető biztonsági előírásokat tartalmazó irányelv és a nukleáris biztonságról szóló irányelv rendelkezéseivel összhangban. Információk biztosítása a meglévő intézkedések és a gyakorlati felkészültség hatékonyságáról; annak felülvizsgálata, hogy a meglévő nemzetközi és európai szabványokat, iránymutatást és megközelítéseket milyen mértékben alkalmazzák a gyakorlatban; releváns tapasztalatok megosztása a releváns hatóságok körében, valamint a nyilvánosság bizalmát javító hatékony gyakorlatok kiemelése.

2) A szóban forgó intézkedések koherenciájának több forgatókönyv szerinti felülvizsgálata és elemzése határokon átívelő kontextusban, az uniós tagállamokra és a részt vevő országokra vonatkozóan. Ebben az összefüggésben az illetékes hatóságok által kidolgozott koordinációs megközelítések végrehajtásának, valamint a korábbi nemzetközi gyakorlatok és európai kutatási projektek eredményeinek felülvizsgálata. A nemzeti intézkedések kölcsönös megismerésének fokozására irányuló konkrét intézkedések és kezdeményezések azonosítása, valamint ezek koherenciájának, harmonizációjának és gyakorlati végrehajtásának javítása egy tanulmánysorozat révén.

3) A tudományágakon átívelő párbeszéd, a szakmai ismeretcsere, valamint a tapasztalatcsere előmozdítása több tevékenység révén a döntéshozók, szakértői csoportok, civil társadalom, a licenciavevők szervezetei, szabályozótestületek, valamint az egészségügyi és polgári védelmi hatóságok körében, a nemzeti és határokon átívelő intézkedések jobb megismerése, valamint a hatékony végrehajtási gyakorlatok kihangsúlyozása érdekében.

4) Ajánlások megfogalmazása a jövőbeli szakpolitikai intézkedésekre uniós szinten, valamint a végrehajtási gyakorlatok javítására irányuló, széles körben támogatott és gyakorlati javaslatok azonosítása.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 500 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 05/10/2020
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 06/10/2020
Helyi idő: 10:00
Hely:

Európai Bizottság, Directorate-general for Energy, Euroforum Building, 1, rue Henri Schnadt, 2530, LUXEMBURG.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/07/2020