Services - 35823-2022

21/01/2022    S15

Poland-Bydgoszcz: Communications system maintenance services

2022/S 015-035823

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 252-670593)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
National registration number: 9047697100000
Postal address: ul. Toruńska 174 a
Town: Bydgoszcz
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Postal code: 85-844
Country: Poland
Contact person: Bogna Klimczewska
E-mail: bogna.klimczewska@zdmikp.bydgoszcz.pl
Telephone: +48 525822797
Fax: +48 525822777
Internet address(es):
Main address: www.zdmikp.bydgoszcz.pl
Address of the buyer profile: http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Usługa utrzymania w stałej sprawności (ciągłej pracy) urządzeń działających w ramach systemu ITS w Bydgoszczy w 2022 roku

Reference number: 056/2021
II.1.2)Main CPV code
50334400 Communications system maintenance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania w stałej sprawności (ciągłej pracy) 229 urządzeń działających w ramach systemu ITS w Bydgoszczy w 2022 roku, zainstalowanych w ciągach komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Bydgoszczy będących w zarządzaniu Zamawiającego, w tym: 75 kamer CCTV, 66 kamer ARCP, 26 tablic informacji parkingowej, 32 tablic VMS, 10 stacji Meteo, 20 stacji pomiaru ruchu oraz serwerowni (w tym połączeń światłowodowych wraz z urządzeniami), aplikacji nadrzędnej SCATS oraz innych programów i aplikacji wchodzących w skład Systemu ITS. W trakcie realizacji zamówienia ilość urządzeń ITS podlegających usłudze nie ulegnie zwiększeniu.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 252-670593

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 24/01/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 28/01/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 23/04/2022
Read:
Date: 27/04/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 24/01/2022
Local time: 10:15
Read:
Date: 28/01/2022
Local time: 10:15
VII.2)Other additional information: