Services - 35826-2022

21/01/2022    S15

Poland-Katowice: Software implementation services

2022/S 015-035826

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 241-635678)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Główny Instytut Górnictwa
National registration number: PL-634-012-60-16
Postal address: Plac Gwarków 1
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-166
Country: Poland
Contact person: Monika Wallenburg
E-mail: mwallenburg@gig.eu
Telephone: +48 322592547
Fax: +48 322582205
Internet address(es):
Main address: www.gig.eu

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Budowa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Głównym Instytucie Górnictwa wraz ze świadczeniem Serwisu Utrzymaniowego oraz Usług Rozwoju

Reference number: FZ-1/5611/MKO/21/GIG
II.1.2)Main CPV code
72263000 Software implementation services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Głównym Instytucie Górnictwa wraz ze świadczeniem Serwisu Utrzymaniowego i Usług Rozwoju.

Wdrożenie Systemu obejmuje następujące obszary działalności z podziałem na w etapy:

Realizacja I etapu, wdrażana będzie w okresie do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Etap ten obejmował będzie wdrożenie modułów:

Finanse i księgowość,

Środki trwałe,

Kadry,

Płace,

Sprzedaż,

Portal pracownika

Realizacja II etapu, wdrażana będzie w okresie do 12 miesięcy od daty odbioru Etapu I (tj.: podpisania Końcowego Protokołu Odbioru Wdrożenia Etapu I tj.: startu produkcyjnego Etapu I).

Etap ten obejmował będzie wdrożenie modułów:

Zarządzanie relacjami z klientem,

Zarządzanie projektami,

Elektroniczny obieg dokumentów

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 i 4 a do SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 241-635678

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 13/01/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 01/02/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 12/04/2022
Read:
Date: 01/05/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 13/01/2022
Local time: 12:00
Read:
Date: 01/02/2022
Local time: 12:00
VII.2)Other additional information: