Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice eForms de pe 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate.

Bunuri - 358262-2021

16/07/2021    S136

Italia-Ispra: Achiziționarea unei noi autopompe APS pentru serviciul de urgență al JRC

2021/S 136-358262

Anunț de intenție

Prezentul anunţ este doar un anunț de intenție

Produse

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Centrul Comun de Cercetare (JRC), JRC.J — Nuclear Decommissioning and Waste Management, JRC.J.1 — Ispra Operational Nuclear Decommissioning & Waste Management (D&WM)
Adresă: Via Enrico Fermi 2749
Localitate: Ispra (VA)
Cod NUTS: ITC41 Varese
Cod poștal: I-21027
Țară: Italia
E-mail: jrc-ispra-dir-j-procurement@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8950
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziționarea unei noi autopompe APS pentru serviciul de urgență al JRC

Număr de referinţă: JRC/IPR/2021/OP/1764-PIN
II.1.2)Cod CPV principal
34144210 Vehicule de pompieri
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achiziționarea unei noi autopompe pentru intervenții convenționale și neconvenționale la situl JRC din Ispra.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34144210 Vehicule de pompieri
35000000 Echipament de securitate, de luptă împotriva incendiilor, de poliţie şi de apărare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ITC41 Varese
Locul principal de executare:

Via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra (VA), ITALIA.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achiziționarea unei noi autopompe APS pentru serviciul de urgență al JRC

II.2.14)Informații suplimentare
II.3)Data estimată pentru publicarea anunţului de participare:
01/09/2021

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Prezentul anunț de intenție anunță intenția autorității contractante de a publica o viitoare licitație. În această etapă nu sunt disponibile alte informații sau documente. Operatorii economici interesați sunt invitați să se înregistreze la adresa indicată în secțiunea I.3) pentru a fi informați cu privire la publicarea anunțului de participare și a tuturor documentelor licitației, inclusiv a caietului de sarcini al licitației.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/07/2021