Dodávky - 358262-2021

16/07/2021    S136

Taliansko-Ispra: Nákup nového požiarneho vozidla pre núdzové služby JRC

2021/S 136-358262

Predbežné oznámenie

Toto oznámenie poskytuje len predbežné informácie

Tovary

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Spoločné výskumné centrum (JRC), JRC.J – Nuclear Decommissioning and Waste Management, JRC.J.1 – Ispra Operational Nuclear Decommissioning and Waste Management (D&WM)
Poštová adresa: Via Enrico Fermi 2749
Mesto/obec: Ispra (VA)
Kód NUTS: ITC41 Varese
PSČ: I-21027
Štát: Taliansko
E-mail: jrc-ispra-dir-j-procurement@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8950
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Nákup nového požiarneho vozidla pre núdzové služby JRC

Referenčné číslo: JRC/IPR/2021/OP/1764-PIN
II.1.2)Hlavný kód CPV
34144210 Požiarnické vozidlá
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Nákup nového požiarneho vozidla pre konvenčné a nekonvenčné zásahy na pracovisku JRC v Ispre.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34144210 Požiarnické vozidlá
35000000 Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné vybavenie
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: ITC41 Varese
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra (VA), TALIANSKO.

II.2.4)Opis obstarávania:

Nákup nového požiarneho vozidla pre núdzové služby JRC

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
01/09/2021

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Toto predbežné oznámenie oznamuje obstarávateľovi zámer zverejniť budúcu výzvu na predkladanie ponúk. V tejto fáze nie sú k dispozícii žiadne ďalšie informácie alebo dokumenty. Hospodárske subjekty prejavujúce záujem by sa mali zaregistrovať na adrese uvedenej v oddiele I.3), aby boli informované v prípade zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a všetkých súťažných podkladov vrátane špecifikácií obstarávania.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
09/07/2021