Services - 35827-2022

21/01/2022    S15

Poland-Kielce: IT services: consulting, software development, Internet and support

2022/S 015-035827

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 235-618363)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach im. św. Jana Pawła II
Postal address: Wojska Polskiego 51
Town: Kielce
NUTS code: PL Polska
Postal code: 25-375
Country: Poland
E-mail: s.zak@zozmswiakielce.pl
Telephone: +48 412604200
Fax: +48 412604205
Internet address(es):
Main address: http://www.zozmswiakielce.pl
Address of the buyer profile: http://www.zozmswiakielce.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych w SP ZOZ MSWiA w Kielcach do współpracy z Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy. Projekt e-Zdrowie w SP ZOZ

Reference number: 05/PN/2021
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie systemów dziedzinowych Zamawiającego do przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) zgodnie z wymogami Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz wymiany danych z e-usługami dla pacjentów oferowanymi w ramach Platformy e- usług realizowanymi w ramach projektu „e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów” w ramach w II osi PO PC, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy. Projekt e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: Dostosowanie systemów będzie obejmowało między innymi: a)Rozbudowa a Systemów dziedzinowych b) Dostosowanie i integracja systemów dziedzinowych Zamawiającego z Systemem Informacji Medycznej c) Dostosowanie i integracja systemów dziedzinowych Zamawiającego w zakres d) Dostawa systemu Lokalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 235-618363

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 05/01/2022
Local time: 11:00
Read:
Date: 02/02/2022
Local time: 11:00
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 04/04/2022
Read:
Date: 03/05/2022
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 05/01/2022
Local time: 11:10
Read:
Date: 02/02/2022
Local time: 11:10
VII.2)Other additional information: