Services - 35828-2022

21/01/2022    S15

Finland-Helsinki: IT services: consulting, software development, Internet and support

2022/S 015-035828

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 012-026783)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
National registration number: 1567535-0
Postal address: PL 441 (Uutistie 3, 01770 Vantaa)
Town: Helsinki
NUTS code: FI1 Manner-Suomi
Postal code: 00029
Country: Finland
Contact person: Tom Sundman
E-mail: tom.sundman@hus.fi
Internet address(es):
Main address: http://www.hus.fi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kilpailutus tietotuotannon- ja epic-asiantuntijoiden asiantuntijapalveluista

Reference number: HUS 819-2021
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Kilpailutus koskee asiantuntijatyötä tietotuotantoon ja Epic-järjestelmään. Työtehtävät liittyvät raportointiin, tietovarastointiin, arkkitehtuuritöihin, tietojohtamiseen ja epic-järjestelmään.

Asiakkaalla on käynnissä useita merkittäviä tietotuotannon ja tiedolla johtamisen kehittämisprojekteja. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä tietotuotannon ja tiedolla johtamisen asiantuntijapalveluiden volyymi ja tarve tulevat kasvamaan entisestään ja myös hyvinvointialueilla on kokonaan uudenlaisia tarpeita tiedonhallinnan kehittämiseen liittyen. Hankintayksikön tavoitteena on kilpailuttaa tietojohtamisen asiantuntijapalvelut palvelemaan nykyistä paremmin asiakkaita erilaisissa tiedolla johtamisen kehittämisprojekteissa.

Hankinta jaetaan kymmenee osa-alueeseen ja kunkin osa-alueen sisällä muodostetaan ensisijaisuusjärjestys. Tämä valintamenettely on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 10 Vertailuperusteet. Eri osa-alueet on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankinnan kohde ja kutakin osa-aluetta koskee omat laatuvaatimukset.

HUS varaa mahdollisuuden tehdä hankintapäätökset osa-alueittain.

HUS on aiemmin kilpailuttanut ICT-asiantuntijapalveluiden dynaamisen hankintajärjestelmän kautta PowerBI-ympäristöjen kehittämispalvelut ja Tietovarastointikerroksen kehitys- ja ylläpitotyöt (HUSin hallituksen hankintapäätökset 20.4.2020 HUS/1062/2020 § 58 ja 20.4.2020 HUS/1062/2020 § 59). HUS on allekirjoittanut molemmista palveluista sopimukset Pinja Oy:n kanssa 28.5.2020.

Edellä mainitut Pinjan kanssa tehdyt sopimukset ovat toistaiseksi voimassa tästä kilpailutuksesta riippumatta, ja HUS hankkii sopimusten kohteena olevat palvelut ensisijaisesti Pinjalta niin kauan kuin mainitut sopimukset ovat voimassa. Palveluita saattaa tulla hankittavaksi lisäksi myös tällä kilpailutuksella perustettavan puitejärjestelyn kautta. Sopimusten mahdollisen päättymisen jälkeen palvelut hankitaan ensisijaisesti puitejärjestelyn kautta.

Kuitenkin siltä osin kuin edellä mainitut palvelut liittyvät sote-uudistuksen toteuttamiseen Uudellamaalla ja yhteistoiminta-alueella, ne hankitaan edellä mainitusta poiketen ensisijaisesti tämän puitejärjestelyn kautta.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 012-026783

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.7
Lot No: 4
Place of text to be modified: Kuukausina
Instead of:

90

Read:

48

VII.2)Other additional information: