Services - 35831-2022

21/01/2022    S15

Slovakia-Bratislava: IT services: consulting, software development, Internet and support

2022/S 015-035831

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 248-656865)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Slovenský hydrometeorologický ústav
National registration number: 00156884
Postal address: Jeséniova
Town: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS code: SK01 Bratislavský kraj
Postal code: 83315
Country: Slovakia
Contact person: JUDr. Eva Senáriková
E-mail: senarikova@aksenarikova.sk
Telephone: +421 904888427
Internet address(es):
Main address: http://www.shmu.sk/sk/?page=1

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Optimalizácia dátových tokov v oblasti kvantity a kvality vody

Reference number: SHMU 01/2021
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb spočívajúcich v dodaní nových systémov, komponentov a funkcionalít pre

oblasť kvality a kvantity vody tak, aby boli pripravené na integrácie s ostatnými IS rezortných aj mimorezortných

inštitúcií využívajúcich a spracovávajúcich informácie o vode. Hlavným dôvodom pre ich vytvorenie je vyriešenie

interoperability a integrácie existujúcich IS týkajúcich sa kvality a kvantity vody v rámci SHMÚ, ale aj na úrovni rezortu a

aj mimo neho. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 248-656865

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Instead of:
Date: 31/01/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 18/02/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Instead of:
Date: 31/01/2022
Local time: 14:00
Read:
Date: 18/02/2022
Local time: 14:00
VII.2)Other additional information: