Lieferungen - 358411-2019

30/07/2019    S145

Polen-Katowice: Schieberventile

2019/S 145-358411

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 134-330500)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postanschrift: ul. Powstańców 30
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-039
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ewa Godziek
E-Mail: e.godziek@pgg.pl
Telefon: +48 327161476

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.pgg.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa zasuw i zaworów przemysłowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. (nr grupy 291-6)

Referenznummer der Bekanntmachung: 701902719/01
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42131230 Schieberventile
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.) zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zasuw i zaworów przemysłowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Przedmiot zamówienia podzielono na 11 zadań - zgodnie z załącznikiem B do niniejszego ogłoszenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w SIWZ .

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
25/07/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 134-330500

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki realizacji umowy, pkt 4 Termin realizacji dostawy
Anstatt:

4 Termin realizacji dostawy do 30 dni od daty otrzymania zamówienia.

muss es heißen:

4. Termin realizacji dostawy do 60 dni od daty otrzymania zamówienia.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 31/07/2019
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 08/08/2019
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 31/07/2019
Ortszeit: 09:15
muss es heißen:
Tag: 08/08/2019
Ortszeit: 09:15
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: