Prekės - 358411-2019

30/07/2019    S145

Lenkija-Katowice: Vožtuvų užsklandos

2019/S 145-358411

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 134-330500)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adresas: ul. Powstańców 30
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 40-039
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Ewa Godziek
El. paštas: e.godziek@pgg.pl
Telefonas: +48 327161476
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.pgg.pl
Pirkėjo profilio adresas: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa zasuw i zaworów przemysłowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. (nr grupy 291-6)

Nuorodos numeris: 701902719/01
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
42131230 Vožtuvų užsklandos
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.) zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zasuw i zaworów przemysłowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Przedmiot zamówienia podzielono na 11 zadań - zgodnie z załącznikiem B do niniejszego ogłoszenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w SIWZ .

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
25/07/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 134-330500

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: III.2.2
Keistino teksto vieta: Warunki realizacji umowy, pkt 4 Termin realizacji dostawy
Yra:

4 Termin realizacji dostawy do 30 dni od daty otrzymania zamówienia.

Turi būti:

4. Termin realizacji dostawy do 60 dni od daty otrzymania zamówienia.

Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 31/07/2019
Vietos laikas: 09:00
Turi būti:
Data: 08/08/2019
Vietos laikas: 09:00
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 31/07/2019
Vietos laikas: 09:15
Turi būti:
Data: 08/08/2019
Vietos laikas: 09:15
VII.2)Kita papildoma informacija: