Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 358426-2021

Submission deadline has been amended by:  385142-2021
16/07/2021    S136

Magyarország-Nyíradony: Építési munkák

2021/S 136-358426

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Gúth-Keled Idegenforgalmi és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület
Nemzeti azonosító szám: 18557459209
Postai cím: Szakolykert tanya 87.
Város: Nyíradony
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4254
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kres Tünde Tímea
E-mail: egyesuletguthkeled@gmail.com
Telefon: +36 704114610
Fax: +36 704114610
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://gencsikuria.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000839712021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000839712021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: támogatott szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: idegenforgalom, turisztika, egészségmegőrzés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Látogatóközpont fejlesztése

Hivatkozási szám: EKR000839712021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Nyíradony látogatóközpontjának komplex turisztikai fejlesztése, amely az alábbi, egymásra épülő, illetőleg egymást kiegészítő projektelemek útján valósul meg:

1. Wellness Hotel építése

2. Ifjúsági Szállás építése

3. Rendezvény park és fényerdő kialakítása

4. Quad tároló építése

5. Gasztrofalu építése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
39313000 Szállodai berendezések
45212000 Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése
45212400 Szállás és étterem céljára szolgáló épületek
39145000 Borospince felszerelései
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
45212413 Rövid idejű tartózkodásra szolgáló szállás kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Nyíradony hrsz.: 0317/23, 0317/24, 0317/11, 0317/26, 6902

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyíradony látogatóközpontjának (1274,31 m2 nettó/hasznos alapterület) komplex turisztikai fejlesztése, amely az alábbi, egymásra épülő, illetőleg egymást kiegészítő projektelemek útján valósul meg:

1. Wellness Hotel építése

Tégla falszerkezetű, lapostetős, szabadon álló, 23,82 m x 90,08 m befoglaló méretű, pince, földszintes + II. emelet szintszámú, 8,60 m építménymagasságú, összesen (3289,94 m2+ 436,48 m2 terasz) hasznos alapterületű háromcsillagos wellness-hotel épületet és az épületet kiszolgáló kültéri 26,0 m2 vízfelületű gyermek, 93,57 m2 vízfelületű élmény, 7,06 m2jakuzzi és 134,54 m2 vízfelületű úszó medencéket, valamint a terepviszonyi adottságokból fakadó vasbeton szög – és gabion támfal építése.

2. Ifjúsági Szállás építése

Tégla falszerkezetű, magastetős, szabadon állóan elhelyezett, összesen 4db egyforma („B”,”C”,”D”,”E” jelű) egyenként 9,46 m x 13,16 m befoglaló méretű, földszintes, 3,31 m építménymagasságú, 68,95 m2 + 3,86 m2 terasz hasznos alapterületű apartman és 1db („A” jelű) 9,46 m x 13,16 m befoglaló mé retű, földszintes, 3,11 m építménymagasságú, 69,16 m2 + 3,86 m2 terasz hasznos alapterületű akadálymentes apartman valamint az apartman épületeket kiszolgáló faváz szerkezetű, magastetős, szabadon állóan elhelyezett, 5,15 m x 12,15 m befoglaló méretű, 3,06 m építménymagasságú, 62,57 m2 hasznos alapterületű filagória épület építése.

3. Rendezvény park és fényerdő kialakítása

A látogatóközpont mellé rendezvény park és fényerő kialakítását tervezi Ajánlatkérő.

A park egy észak-kelet és dél-nyugat irányú hossztengelyen szerveződik. A telepítést és a funkcionális felületek alapját a tengelyen sorakozó centrikus és excentrikus körök és azok metsződései jelölik ki.

A park első szakasza beton térkő burkolatú tér és sétány, zöldfelületekkel kiegészülve.

A második szakasz a park központi, kör alaprajzú rendezvénytere. A rendezvény tér körül 10 cm mély „medence” kerül kialakításra, melyben a víz lassú folyásban áramlik. Ezen felül függőleges, programozható vízsugarak kerülnek telepítésre. A „medence” belső pereme mentén készül el a rendezvény tér fölötti árnyékolás tartószerkezete. A vázat kör keresztmetszetű acélszelvények alkotják, „V” alakban csatlakoztatva egymáshoz. A váz tetején kialakuló gyűrű fogadja az acélsodronyokat, melyek között kerülnek befűzésre az árnyékolást biztosító „vászonszalagok”. A teljes installáció fehér színben valósul meg, melyhez tartozik egy fenyőburkolattal ellátott dobogó.

A harmadik szakasz a szintén kör alaprajzú, a rendezvénytérrel metsződő központi vízfelület, melynek mélysége 50 cm. A medence felező pontjaitól mindkét oldalon íves lépcső vezet a felső sétányra. A sétány egy része konzolosan nyúlik a vízfelület fölé. A konzolból vízfüggöny hullik a medencébe. A vízeséshez a vizet a forgató rendszer a medencéből biztosítja.

A felső sétány tám- és mellvédfalai 50 cm széles beton szerkezetek, vágott terméskő burkolattal ellátva. A konzolos erkélyen kovácsolt vas korlát kerül kialakításra.

A negyedik szakasz a felső sétány mögötti kör alakú park, macskaköves borítással, közepén kiemelt zöldfelülettel.

Az ötödik szakasz a negyedik egységgel centrikusan kialakításra kerülő, zúzott kőburkolatú külső sétány.

A sétány által szegélyezett erdőterületeken kerül kialakításra a fényerdő.

Beruházással érintett terület: 2720m2

4. Quad tároló építése

A quad tároló épület első részében quad mosó kerül kialakításra. A quad mosó mögött 2 db quad garázs helyezkedik el. Az épület hátsó felében vizes blokkok, illetve egy takarítószertár kerül kialakításra. A vizesblokkok és a takarítószertás egy fedett-nyitott közlekedőn keresztül közelíthető meg.

Az épület hagyományos téglatest alakú, szabadon álló beépítéssel. Hagyományos falazott szerkezetű, monolit vasbeton pillérekkel megerősítve, 20o hajlásszögű félnyeregtetős kialakítású.

Egy darab akadálymentes parkoló és 7 darab személygépjármű parkoló kialakítása.

Quad tároló:

Befoglaló mérete: 6,30 x 20,65 m

Szintek száma: földszint

Épület bruttó alapterület: 130,095 m2

Épület nettó alapterület: 104,9 m2

5. Gasztrofalu építése

A gasztrofalu magában foglal egy gasztroházat, egy pénztár épületet, valamint 2 apartmanházat, melyből 1 akadálymentesen kialakított.

A gasztroházban pálinkafőző, pálinkakóstoló és bemutató tér kerül kialakításra, valamint mosdók, illetve ruhatár található a bejárat mellett. A gasztroház lapostetős kialakítású, födémén fogyasztó terasz kerül kialakításra.

A gasztroház (látogató központ funkció) formáját tekintve téglatest alakú, melynek tetőterasza két oldalról íves lépcsőn keresztül közelíthető meg. Az épület hátsó homlokzatát egy félkörív alakú pálinkafőző rész töri meg, melynek két oldalán lépcső vezet a tetőteraszra. Az épület pillérvázas szerkezetű, kívül zsalukő, belül kerámia kitöltő falazattal.

A pénztár épület és az apartmanházak hagyományos téglatest alakúak, szabadon álló beépítéssel.

Hagyományos falazott szerkezetűek, monolit vasbeton pillérekkel megerősítve, 30o hajlásszögű nyeregtetős kialakításúak. Összes nettó (hasznos) alapterület: 825,37 m2

A részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervdokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: M.2.1 alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 max. 48 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M.2.2 alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 max. 48 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M.2.3 alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 max. 48 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 30
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az értékelési szempontokra kiosztható pontszám: 0-100. Az értékelés módszerét (ajánlati ár: fordított arányosítás; szakember többlettapasztalata: egyenes arányosítás) részletesen a Kbt. 76.§ (10) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. A IV.2.6.) pontban meghatározott 2 hónap ajánlati kötöttség időtartamán Ajánlatkérő 60 napot ért.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) – o) pontja vagy (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy (adott esetben) az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok [Kbt. 62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés], b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés].

Kizáró okok igazolása:

Előzetes igazolás:

Ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdés szerinti, Kr. 2. § -7. § szerint kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (továbbiakban: EEKD).

Utólagos igazolás: Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására ajánlattevő köteles a Kr. 8. §,10. §, 12.-16. § szerint igazolni a kizáró okok fenn nem állását. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja tekintetében benyújtandó az ajánlattevő nyilatkozata EKR űrlap formájában. A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok vonatkozásában közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtása szükséges.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:

Sz. 1. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a gazdasági szereplő szerepeljen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. Az előírás az építőipari kivitelezést végző gazdasági szereplő vonatkozásában releváns, mint alkalmassági követelmény.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Sz.1. Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek ajánlatához be kell nyújtania a 321/ 2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés szerinti, kitöltött EEKD-t. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz kitöltése). Utólagos igazolás: A nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elektronikus nyilvátartásában, amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ellenőrzésére nincsen mód, a Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő felhívására a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával kell igazolni.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P.1. Előzetes igazolás:

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés szerinti, kitöltött EEKD-t. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz kitöltése). Utólagos igazolás: A P.1 pontban előírt alkalmassági követelmény igazolására, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdésében foglaltak alapján, az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani a felhívás feladását megelőző három mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházás) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés a) pontja alapján

Alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha a három előző mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházás) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri összesen legalább a 2 500 000 000 forintot (HUF). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdése is alkalmazandó adott esetben az alkalmasság megítélése során.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M.1. Előzetes igazolás:

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés szerinti, kitöltött EEKD-t. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására lfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz kitöltése). Utólagos igazolás: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés a) pontja, 21.§ (2a) bekezdésének a) pontja, illetőleg a 22.§-a, továbbá a Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdésében foglaltak alapján, az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani a szerződést kötő másik fél által adott igazolást (korábbi megrendelőtől származó referencia igazolás), melyben meg kell adni legalább az alábbi adatokat: " az építési beruházást végző gazdasági szereplő(k) neve, székhelye; " a szerződést kötő másik fél megnevezése, képviselőjének neve, elérhetőségei; " az építési beruházás tárgya, mennyisége, illetőleg az elvégzett munkák felsorolása, melyből megállapítható az alkalmasság minimum követelményeinél előírt feltételeknek történő megfelelés; " teljesítés ideje a kezdési és befejezési időpont pontos (év/hónap/nap) megjelölésével; " a teljesítés helye; " nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

M2. Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés szerinti, kitöltött EEKD-t. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz kitöltése). Utólagos igazolás: A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse annak a szakembernek nevét, adott esetben az előírt jogosultságának számát, akit Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt jogosultság megléte esetén szükséges az ajánlatban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető. A szakmagyakorlási jogosultságot – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a jogosultság érvényességét igazoló dokumentum(ok) egyszerű másolatban történő benyújtásával köteles a gazdasági szereplő igazolni. Csatolni kell továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát. A szakmai önéletrajzban vagy ajánlattevői nyilatkozatban ismertetni kell, hogy az ajánlattételi határidő időpontjában a szakembernek ki a munkáltatója, illetőleg ismertetni kell azt a szervezetet, amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal még nem rendelkezik, úgy csatolnia kell: – a végzettségét igazoló okiratot, valamint a gyakorlati időt (havi részletezettséggel) igazoló szakember által aláírt szakmai önéletrajzot. Egy szakemberrel több alkalmassági feltétel is igazolható (több pozícióban is bemutatható). Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2a) bekezdés a) pontja alapján a legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az ajánlattevők a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben teljesített:

M.1.1. legalább egy darab legalább 2300 m2 nettó (hasznos) alapterületű szálloda (CPV 45212410-3) építéséből származó referenciával, melynek teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt, és

M.1.2. legalább egy darab szabadidős létesítmény (CPV 45212100-7) építése/kivitelezése referenciával, amely legalább az alábbi munkarészeket tartalmazta:

— kertépítés,

— árnyékolás,

— szökőkút építés vagy felújítás,

— köztéri bútorok elhelyezése,

— kültéri világítás kialakítása; és

M.1.3. legalább egy darab legalább 500 m2 nettó (hasznos) alapterületű látogató központ funkcióját betöltő épület (amely épület vendégek fogadására és/vagy jegyárusításra és/vagy tájékoztatására alkalmas funkciót tölt be) építéséből származó referenciával, melynek teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt

Az M.1. pont szerinti referencia elvárások külön-külön (M.1.1-M.1.3 egyenként) legfeljebb két referenciával teljesíthetőek.

M .2. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha rendelkezik/rendelkeznek

M.2.1.

Legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki a 266/ 2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti "MV-É - Általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására,

Helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési- szerelési munkák felelős műszaki vezetése" építési szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint a 266/ 2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti "MV-É" építési szakterületi jogosultság, vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik;

M.2.2. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti "MV-ÉG Építmények fűtési, szellőzési, valamint az építményen, illetőleg telekhatáron belüli vízellátási, csatornázási és gázhálózat-szerelési központi, klímaberendezéseinek építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése a mérőóráig korlátozás nélkül szakterületi jogosultság" megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti "MV-ÉG" építési szakterületi jogosultság vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik.

M.2.3. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti "MV-ÉV Építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszerei (kül- és beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat, villamos energiaellátó rendszerek a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig) szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése szakterületi jogosultság" megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti "MV-ÉV" építési szakterületi jogosultság vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik.

Ajánlatkérő a párhuzamos szakmai tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe. A szakmai gyakorlat idejét év/hónap pontossággal szükséges megadni. Ugyanazon szakember több pozícióban is bemutatható.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő az ellenértéket a szabályszerűen kiállított és igazolt számla ellenében a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdéseiben, Ptk. 6:155.§-ában, illetőleg az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-32/B.§-ában előírtakra figyelemmel, banki átutalással teljesíti. Az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme: forint (HUF).

Az ellenérték kifizetése hazai támogatási forrásból történik, a finanszírozás módja:

Utófinanszírozás (közvetlen ajánlatkérői kifizetés). Előleg mértéke: ellenérték legfeljebb 20 %-a. Fizetési ütemezés:

Előlegszámla: az ellenérték legfeljebb 20 %-ának megfelelő összeg

1. részszámla: legalább 10 %-ot elérő igazolt teljesítés esetén a teljesítéssel arányos ellenérték erejéig

2. részszámla: legalább 20 %-ot elérő igazolt teljesítés esetén további, a teljesítéssel arányos ellenérték erejéig

3. részszámla: legalább 30 %-ot elérő igazolt teljesítés esetén további, a teljesítéssel arányos ellenérték erejéig

4. részszámla: legalább 40 %-ot elérő igazolt teljesítés esetén további, a teljesítéssel arányos ellenérték erejéig

5. részszámla: legalább 50 %-ot elérő igazolt teljesítés esetén további, a teljesítéssel arányos ellenérték erejéig

6. részszámla: legalább 60 %-ot elérő igazolt teljesítés esetén további, a teljesítéssel arányos ellenérték erejéig

7. részszámla: legalább 70 %-ot elérő igazolt teljesítés esetén további, a teljesítéssel arányos ellenérték erejéig

8. részszámla: legalább 80 %-ot elérő igazolt teljesítés esetén további, a teljesítéssel arányos ellenérték erejéig

9. részszámla: legalább 90 %-ot elérő igazolt teljesítés esetén további, a teljesítéssel arányos ellenérték erejéig

Végszámla: igazolt 100 %-ot elérő teljesítés esetén.

A részletes finanszírozási feltételeket a szerződés-tervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

Ajánlatkérőnek a szerződés fedezetéül szolgáló támogatási igényt - a feltételes szerződés birtokában - 2021. augusztus 31-ig be kell nyújtania a támogatást nyújtó intézmény/szervezet felé, ellenkező esetben a projekt finanszírozása és így a beruházás nem valósul meg.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 30/07/2021
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 30/07/2021
Helyi idő: 14:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. A bontási eljárás tekintetében irányadó a Kbt. 68.§-a és a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15.§-a.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot Ajánlattevő viseli.

2. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők együttműködési megállapodását az ajánlathoz kell csatolni, melyben a meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő ezen eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

3. Ajánlatkérő az ajánlattevő, illetőleg a közös ajánlatot tevő nyerteseknek nem köti ki, illetőleg kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).

4. A közbeszerzési dokumentumokban megadott valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.

5. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott HUF/deviza árfolyamokat kell alkalmazni. Az ajánlatban szereplő, nem HUF-ban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot az ajánlathoz kell csatolni.

6. Az ajánlattétel nyelve: magyar. Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum kerül becsatolásra, az ajánlattevő köteles annak ajánlattevő általi fordítását is az ajánlathoz csatolni.

7. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. 8. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben előírt általános építési felelősségbiztosítás mértéke: legalább 1 milliárd HUF/év és legalább 200 millió HUF/káresemény. A felelősségbiztosítás igazolása kizárólag a nyertes ajánlattevő feladata. Az előírt felelősségbiztosítás megléte a szerződés megkötésének/hatályba lépésének feltétele, annak

Elmaradása szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. A biztosítási fedezetnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkezésre kell állnia.

8. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti szakmai ajánlat benyújtása kötelező. A szakmai ajánlat fogalmát a Kbt. 3. § 37. pontja határozza meg. A szakmai ajánlat tartalmi eleme: árazott tételes költségvetés (szkennelt, aláírt, pdf formátumban, továbbá e mellett a kiadott szerkeszthető formátumban is). A szakmai ajánlat hiánya a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

9. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 53.§ (6) bekezdésére tekintettel, hogy a szerződés fedezetét támogatásból kívánja biztosítani. Ajánlatkérő felhívja továbbá Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, továbbá ezen körülményt a Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kiköti.

10. Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben az alábbi szerződést megerősítő biztosítékokat és egyéb szerződési biztosítékokat köti ki: – késedelmi kötbér (nettó vállalkozói díj 0,5 %-a/késedelmes nap; max: ellenérték 10 %-a) meghiúsulási kötbér (nettó vállalkozói díj 20 %-a), – jótállás (24 hónap), – teljesítési biztosíték (nettó Vállalkozói díj 3 %-a) – jóteljesítési biztosíték (nettó vállalkozói díj 3 %-a). Az ezekre vonatkozó részletes előírásokat a szerződés-tervezet tartalmazza.

11. A beruházás nem bontható részekre az alábbiakra tekintettel: A beruházás egy földrajzi behatárolású területen valósul meg több projektelem útján, azonban az egyes projektelemek egy nagy komplex fejlesztés részei, amely komplex fejlesztés egy beruházási egységet képez, és amely fejlesztésben az egyes projektelmek egymással összefüggő, egymást kiegészítő turisztikai fejlesztési egységet képeznek.

12. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: 5 000 000 HUF

Az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 60600116-14000216

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az igazolás módja: banki utalási igazolás másolatának, egyéb esetben elektronikus okirat csatolása. Az ajánlati biztosíték nyújtására vonatkozó részletes feltételeket karakterkorlát miatt a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

13. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100; A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül: ajánlati ár esetében fordított arányosítás; szakemberek tapasztalata esetében egyenes arányosítás; karakterkorlát miatt a módszerek leírását a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

14. Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását (III.1.1), III.1.2), III.1.3) a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.

15. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen eljárás tárgya szerinti közbeszerzés többféle beszerzési tárgyat foglal magában (Kbt. 22.§ szerinti ún. vegyes beszerzés), mivel a közbeszerzés tárgya olyan összetett építési beruházás és árubeszerzés, melynek elemei a beszerzés sajátosságaira tekintettel objektíve egymástól nem elválaszthatóak. A beszerzés fő tárgya szerint építési beruházás, ennek megfelelően az arra irányadó szabályok alkalmazandóak, de a nyertes ajánlattevő feladata az építési beruházás során megvalósuló építmény felszerelési tárgyainak, eszközeinek leszállítása is.

16. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, annak végrehajtási rendeletei, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak.

17. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kovács Péter, lajstromszám: 00628.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ (3) bekezdése alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/07/2021