Services - 35847-2022

21/01/2022    S15

Sverige-Södertälje: Catering

2022/S 015-035847

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2021/S 240-633416)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Telge Inköp AB
Nationellt registreringsnummer: 556770-1437
Postadress: Box 633
Ort: SÖDERTÄLJE
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 15127
Land: Sverige
Kontaktperson: Camilla Svensson
E-post: camilla.svensson@telge.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.telge.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

TI 2021-1147 Kall och varm catering

Referensnummer: 21/114
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
55520000 Catering
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kall och varm catering till Katrineholms kommun.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/01/2022
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 240-633416

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar, Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
I stället för:
Datum: 18/01/2022
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 21/01/2022
Lokal tid: 23:59
VII.2)Övriga upplysningar: