The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 35848-2022

21/01/2022    S15

Česko-Brno: Architektonické, technické a zeměměřičské služby

2022/S 015-035848

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2021/S 252-670770)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: SAKO Brno, a. s.
Národní identifikační číslo: 60713470
Poštovní adresa: Jedovnická 4247/2
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 62800
Země: Česko
Kontaktní osoba: MT Legal, s.r.o., advokátní kancelář
E-mail: vz@mt-legal.com
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.sako.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.sako.cz/

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

„Zpracování projektové dokumentace na fotovoltaické elektrárny“

II.1.2)Hlavní kód CPV
71250000 Architektonické, technické a zeměměřičské služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody (dále jen „Rámcová dohoda“) na zpracování projektových dokumentací (dále také „PD") na realizaci fotovoltaických elektráren, vč. jejich připojení k distribuční soustavě (dále také „FVE") na objektech, kterými jsou pozemní stavby určené zadavatelem, a poskytování s tím souvisejících činností, jak je specifikováno níže a v přílohách této zadávací dokumentace.

Rámcová dohoda bude uzavřena nejvýše se čtyřmi (4) účastníky zadávacího řízení, a to na dobu 4 let. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18/01/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 252-670770

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 25/01/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 28/01/2022
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: