Services - 35850-2022

21/01/2022    S15

Czechia-Prague: Architectural, construction, engineering and inspection services

2022/S 015-035850

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 250-662100)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Česká republika - Ministerstvo obrany, Odbor nemovité infrastruktury, Sekce právní a majetková
National registration number: 60162694
Postal address: Tychonova 221/1
Town: Praha
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 16000
Country: Czechia
Contact person: Jitka Nekvasilová
E-mail: oni.sva@army.cz
Telephone: +420 973229824
Fax: +420 973229805
Internet address(es):
Main address: http://www.army.cz/
Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-310920816/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateli-310920816

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Žatec, Kasárna kpt. Jasioka - TOV - rekonstrukce

II.1.2)Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dle návrhu Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2021-044 zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavbu, zajištění autorského dozoru, zajištění osoby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zajištění řádného výkonu činnosti technického dozoru stavebníka.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 250-662100

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Instead of:
Date: 24/01/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 25/01/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7)
Instead of:
Date: 24/01/2022
Local time: 10:05
Read:
Date: 25/01/2022
Local time: 10:05
VII.2)Other additional information: