Services - 35855-2022

21/01/2022    S15

Slovakia-Košice: Refuse and waste related services

2022/S 015-035855

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 235-618188)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
National registration number: 00606707
Postal address: Rastislavova
Town: Košice - mestská časť Juh
NUTS code: SK042 Košický kraj
Postal code: 04190
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Mojmír Prídavok PhD.
E-mail: mojmir.pridavok@innovis.sk
Internet address(es):
Main address: https://www.unlp.sk

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Nakladanie s odpadom

Reference number: UNLP-2021-20-NZ-VS
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je odvoz, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z. z.

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako zákon

o odpadoch), a to nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti, nebezpečného odpadu, odpadu zo

zdravotnej starostlivosti, nie nebezpečného odpadu a kuchynského odpadu pomyjí v zmysle špecifikácie

predmetu zákazky stanovenej verejným obstarávateľom.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 235-618188

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Instead of:
Date: 10/01/2022
Local time: 09:00
Read:
Date: 27/01/2022
Local time: 09:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Podmienky na otváranie ponúk
Instead of:
Date: 10/01/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 27/01/2022
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information: