Építési beruházás - 358550-2020

30/07/2020    S146

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2020/S 146-358550

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosító szám: AK15494
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korpás Rudolf
E-mail: kozbeszerzes@mnsk.hu
Telefon: +36 14714298
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnsk.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A veszprémi uszoda tervezése, kivitelezése

Hivatkozási szám: 75-18-2834
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a veszprémi uszoda tervezésére, kivitelezésére

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

Veszprém 8714, 8715, 8716, 8717/2 helyrajzi számokból telekalakítási eljárást követően kialakítandó egységes helyrajzi számú ingatlanon

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Nyertes AT-nek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A beszerzés legfontosabb mennyiségi adatai:

Tervezési feladat:

A közbeszerzési dokumentumok részét képező jóváhagyási terv alapján engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, a szükséges jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, vagy nyilatkozatok beszerzésével, az engedélyeztetésben való közreműködés, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján, a kiviteli tervdokumentáció elkészítése (árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, beépített bútorozással és beépített berendezéssel, mobíliák nélkül), az Ajánlatkérő utasításának és a Közbeszerzési Dokumentumok előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően, a tervezői művezetés biztosítása a kivitelezés lezárásáig.

Szállítandó tervek mennyisége: 3 példányban papír alapon, magyar nyelven és .pdf/A; illetve .dwg formátumban 3 példányban CD lemezen.

Kivitelezési feladat:

Fedett uszoda rendeltetésű épület kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó uszodatechnológiai, környezetrendezési, külső közműépítési munkákkal, továbbá a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzésével együtt.

Mennyiségek:

Alapterületek:

Beépített alapterület: 5 370,0 m2

Beépített bruttó alapterületek szintenként:

Pince: 2 527,0 m2 (medence búvótér, gépészet, közlekedők)

Földszint: 5 189,6 m2

Emelet: 1 568,2 m2 (emeleti szint + lelátó)

Gépészet: 199,6 m2 (kazánház)

Mindösszesen: 9 484,4 m2

Hasznos alapterületek (pince+földszint+emelet+gépészet) mindösszesen: 8 203,23 m2

Medence vízfelületek:

Versenymedence (50m x 25m, mélység: 2,2m): 1250 m2

Edzőmedence (25m x 12,5m, mélység:2,0m): 312,5 m2

Tanmedence (5m x 12,5m, mélység:0,8m): 62,5 m2

Mindösszesen: 1625 m2

Melyek vízgépészeti rendszereinek vízforgatási teljesítménye összesen: 669 m3/h

Wellness világ:

Gyermek élménymedence (kör alakú D=5m), 24 fős pezsgőmedence, 20 fős tepidárium, 20 fős panoráma szauna, gőzkabin, jégkabin, infra szauna sófallal, hidegvizes merülőmedencével

Befogadóképesség:

Uszoda használók: 500 fő

Nézők (lelátó): 750 fő

Parkolóhelyek: 100 db

Versenymedence területén a világítás teljesítménye: 1500 lux (HD TV közvetítésre alkalmas)

Homlokzati függönyfal szerkezet: 1821 m2

Csapadékvíz elleni szigetelés: 4942 m2

További információt a műszaki leírás tartalmaz.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 540
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 001-000091

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
20/12/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: VEMÉV-SZER Építő- és Szerelőipari Kft. a közös ajánlattevők vezető tagja
Postai cím: Pillér utca 11.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: vemevszer@vemevszer.hu
Telefon: +36 88423033
Fax: +36 88406278
Internetcím: http://www.vemevszer.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: LATEREX Építő Zrt. közös ajánlattevő tag
Postai cím: Hídépítő u. 1–12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@laterex.hu
Telefon: +36 13470010
Fax: +36 13470011
Internetcím: http://www.laterex.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 9 401 461 630.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés módosításának időpontja: 2020. július 17.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/07/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

Veszprém 8714, 8715, 8716, 8717/2 helyrajzi számokból telekalakítási eljárást követően kialakítandó egységes helyrajzi számú ingatlanon

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes AT-nek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A beszerzés legfontosabb mennyiségi adatai:

Tervezési feladat:

A közbeszerzési dokumentumok részét képező jóváhagyási terv alapján engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, a szükséges jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, vagy nyilatkozatok beszerzésével, az engedélyeztetésben való közreműködés, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján, a kiviteli tervdokumentáció elkészítése (árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, beépített bútorozással és beépített berendezéssel, mobíliák nélkül), az Ajánlatkérő utasításának és a Közbeszerzési Dokumentumok előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően, a tervezői művezetés biztosítása a kivitelezés lezárásáig.

Szállítandó tervek mennyisége: 3 példányban papír alapon, magyar nyelven és .pdf/A; illetve .dwg formátumban 3 példányban CD lemezen.

Kivitelezési feladat:

Fedett uszoda rendeltetésű épület kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó uszodatechnológiai, környezetrendezési, külső közműépítési munkákkal, továbbá a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzésével együtt.

Mennyiségek:

Alapterületek:

Beépített alapterület: 5 370,0 m2

Beépített bruttó alapterületek szintenként:

Pince: 2 527,0 m2 (medence búvótér, gépészet, közlekedők)

Földszint: 5 189,6 m2

Emelet: 1 568,2 m2 (emeleti szint + lelátó)

Gépészet: 199,6 m2 (kazánház)

Mindösszesen: 9 484,4 m2

Hasznos alapterületek (pince+földszint+emelet+gépészet) mindösszesen: 8 203,23 m2

Medence vízfelületek:

Versenymedence (50m x 25m, mélység: 2,2m): 1250 m2

Edzőmedence (25m x 12,5m, mélység:2,0m): 312,5 m2

Tanmedence (5m x 12,5m, mélység:0,8m): 62,5 m2

Mindösszesen: 1625 m2

Melyek vízgépészeti rendszereinek vízforgatási teljesítménye összesen: 669 m3/h

Wellness világ:

Gyermek élménymedence (kör alakú D=5m), 24 fős pezsgőmedence, 20 fős tepidárium, 20 fős panoráma szauna, gőzkabin, jégkabin, infra szauna sófallal, hidegvizes merülőmedencével

Befogadóképesség:

Uszoda használók: 500 fő

Nézők (lelátó): 750 fő

Parkolóhelyek: 100 db

Versenymedence területén a világítás teljesítménye: 1500 lux (HD TV közvetítésre alkalmas)

Homlokzati függönyfal szerkezet: 1821 m2

Csapadékvíz elleni szigetelés: 4942 m2

További információt a műszaki leírás tartalmaz.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 720
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 10 644 309 007.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: VEMÉV-SZER Építő- és Szerelőipari Kft. a közös ajánlattevők vezető tagja
Postai cím: Pillér utca 11.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: vemevszer@vemevszer.hu
Telefon: +36 88423033
Fax: +36 88406278
Internetcím: http://www.vemevszer.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: LATEREX Építő Zrt. közös ajánlattevő tag
Postai cím: Hídépítő u. 1–12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@laterex.hu
Telefon: +36 13470010
Fax: +36 13470011
Internetcím: http://www.laterex.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A szerződés módosításának időpontja: 2020. július 17. A szerződést korábban már módosításra került, 2019. április 12-én, melyről a hirdetmény 7962/2019 számon jelent meg.

A Közbeszerzési Eljárás megindításakor, a Szerződés megkötésekor és hatályba léptetése időpontjában az akkor hatályban lévő a Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat, a Modern Városok Program keretében a Veszprém Aréna bővítésének és korszerűsítésének megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1659/2018. (XII. 6.) Korm. határozat és a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII.10.) Korm. rendelet a Veszprém Aréna bővítésére vonatkozó rendelkezései alapján, az NSK arra alapította döntéseit, hogy a Veszprém Aréna bővítése beruházáshoz kapcsolódóan megvalósításra kerülő közműfejlesztés fogja biztosítani az uszoda beruházás közműszükségletének a kielégítését.

A Veszprém Aréna bővítése beruházás nem kezdődött meg, ezért az uszoda beruházás üzembe helyezéséhez szükséges közműfejlesztés nem valósult, nem valósulhatott meg.

A fentiekre tekintettel a Kormány, a veszprémi uszoda megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1523/2017. (VIII. 14.) Korm. határozatban foglaltakra figyelemmel, a Modern Városok Program keretében a veszprémi uszodaberuházás közműfejlesztésének megvalósítása érdekében szükséges többlettámogatás biztosításáról szóló 1037/2020. (II. 13.) Korm. határozat 1. pontja szerint „egyetért a veszprémi uszodafejlesztést érintő és kapcsolódó közműfejlesztésnek a Nemzeti Sportközpontok mint építtető és vagyonkezelő bevonásával történő megvalósításával és azzal, hogy a Fejlesztés a 2020. évben 1 089 872 933 forint költségvetési támogatással valósuljon meg”.

Felek egyezően rögzítik, hogy a veszprémi uszodafejlesztést érintő és a kapcsolódó közműfejlesztés megvalósítása nélkül, a Szerződés 2.1. pontja szerinti „a vízjogi létesítési engedélyben előírt időtartamon keresztül a terheléses próbaüzem” és így a Szerződés 10.3.3. pontja szerinti műszaki átadás-átvétele nem teljesíthető, a Létesítmény a Megrendelő általi átvételéhez az előzőek teljesítése, amelyek előfeltétele azonban a közműfejlesztés megvalósítása, elengedhetetlen.

Felek a Szerződés alábbi pontjait módosítják:

— a Szerződés 1.1. pontját

— a Szerződés 1.3. pontját

— a Szerződés 2.1. pontját

— a Szerződés 6.1. pontját

— a Szerződés 10.1.2.10. pontját

— a Szerződés 11.1.1. pontját

— a Szerződés 10.1.4.9. - 10.1.4.10 alpontjait

— a Szerződés 11.1.2.9. - 11.1.2.12 alpontjait

— a Szerződés 11.3.2. pontját

A módosított szövegrészek a karakterkorlátozás miatt nem férnek jelen hirdetménybe. Ajánlatkérő a Vállalkozási szerződés módosítását a Közbeszerzési Hatóság által üzemeltetett Szerződésnyilvántartó Rendszerben (CORE) közzéteszi.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése a VII.2.1) A módosítások ismertetése pontban található, ebbe a pontba karakterkorlátozás miatt nem fér be.

A szerződés-módosítás alapján az ellenérték növekedése nem éri el a Kbt. 141. § (2) bekezdés a) és b) pontjai szerinti értékhatárt, valamint a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és illeszkedik a Szerződés eredeti jellegéhez, továbbá a Szerződés műszaki tartamának változására tekintettel történő ellenérték módosítása összefügg a szerződéses határidő módosításával (a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. § (2)-(3) bekezdései alapján).

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 9 401 461 630.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 10 644 309 007.00 HUF