Services - 35856-2022

21/01/2022    S15

Poland-Nowy Targ: Software implementation services

2022/S 015-035856

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 246-650525)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
National registration number: NUTS PL219
Postal address: ul Kokoszków 71, 34 - 400 Nowy Targ
Town: Nowy Targ
NUTS code: PL Polska
Postal code: 34-400
Country: Poland
Contact person: Kinga Kowalczyk
E-mail: przetargi@ppuz.edu.pl
Telephone: +48 608106476
Internet address(es):
Main address: https://bip.malopolska.pl/ppwsz

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonanie oprogramowania stanowiącego Zintegrowany System Informatyczny Uczelni, jego instalacja i wdrożenie

Reference number: KZP.382.08.2021
II.1.2)Main CPV code
72263000 Software implementation services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i usługa wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego (dalej ZSI) dla Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowi załącznik nr 2 do SWZ oraz wzór umowy – Załącznik nr 7 do SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 246-650525

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 21/01/2022
Local time: 10:30
Read:
Date: 07/02/2022
Local time: 10:30
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 21/01/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 07/02/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 20/04/2022
Read:
Date: 07/05/2022
VII.2)Other additional information: