Services - 35878-2022

21/01/2022    S15

Sverige-Västerås: Fastighetsmäklartjänster avseende egen fast egendom

2022/S 015-035878

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2021/S 233-613949)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: VÄSTERÅS KOMMUN
Nationellt registreringsnummer: 212000-2080
Postadress: Stadshuset, rum C 122
Ort: Västerås
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 72129
Land: Sverige
E-post: daniel.bergman@vasteras.se
Telefon: +46 721-429060
Internetadress(er):
Allmän adress: http://vasteras.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal mäklartjänster, försäljning av fastigheter

Referensnummer: FN 2021/00290-2.6.1
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
70100000 Fastighetsmäklartjänster avseende egen fast egendom
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Lägg till

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/01/2022
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 233-613949

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.1.4
Plats där texten ska ändras: Kort beskrivning
I stället för:

Lägg till

Ska det stå:

Västerås stad inbjuder härmed Anbudsgivare att delta i rubricerad upphandling som omfattar ramavtal för Mäklartjänster enlighet nedan och vad som i övrigt beskrivs i upphandlingsdokumenten.

 

Anbudsgivaren ska erbjuda mäklartjänster vid försäljning av Västerås stad ägda fastigheter så som:

 

• Småhus/Villor.

• Gruppbostäder.

• Ägarlägenheter.

• Skolbyggnad/-fastighet, fastigheter där skolverksamhet bedrivs. (Ej vanligt förekommande)

• Förskolor, fastigheter där förskoleverksamhet bedrivs. (Ej vanligt förekommande)

• Vård-/omsorgsfastigheter, olika typer av fastigheter med specialanpassningar till aktuell verksamhet.

• Industri-/specialfastigheter. (Ej vanligt förekommande)

• Särskilda boenden, fastigheter med enkla modulhus.

• Obebyggda fastigheter, inom verksamhetsmark. (Ej vanligt förekommande)

• Obebyggda fastigheter, inom bostadsmark. (Ej vanligt förekommande)

 

Observera att försäljning av bostadsrätter ej ingår i detta avtal.

Uppdraget ska avse alla med mäklartjänster förekommande moment under försäljningsprocessen.

Uppdraget avser försäljningar av fastigheter med en öppen och transparent budgivningsprocess.

Avsnitt nummer: II.2.4
Plats där texten ska ändras: Kort beskrivning
I stället för:

lägg till

Ska det stå:

Den beräknade kostnaden för framtida behov av tjänsten är ca 600 000 SEK/år. Det totala värdet av tjänsten under aktuell avtalsperiod beräknas uppgå till 3,6 MSEK baserat på 2021 års inköpsvolymer. Detta utgör avtalets takvolym. Någon garanti att erhålla viss volym ges inte. 

Avsnitt nummer: IV.2.7
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 20/01/2022
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 19/01/2022
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: