Services - 35878-2022

21/01/2022    S15

Sweden-Västerås: Real estate services with own property

2022/S 015-035878

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 233-613949)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: VÄSTERÅS KOMMUN
National registration number: 212000-2080
Postal address: Stadshuset, rum C 122
Town: Västerås
NUTS code: SE Sverige
Postal code: 72129
Country: Sweden
E-mail: daniel.bergman@vasteras.se
Telephone: +46 721-429060
Internet address(es):
Main address: http://vasteras.se

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Ramavtal mäklartjänster, försäljning av fastigheter

Reference number: FN 2021/00290-2.6.1
II.1.2)Main CPV code
70100000 Real estate services with own property
II.1.3)Type of contract
Services

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 233-613949

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.1.4
Place of text to be modified: Kort beskrivning
Instead of:

Lägg till

Read:

Västerås stad inbjuder härmed Anbudsgivare att delta i rubricerad upphandling som omfattar ramavtal för Mäklartjänster enlighet nedan och vad som i övrigt beskrivs i upphandlingsdokumenten.

 

Anbudsgivaren ska erbjuda mäklartjänster vid försäljning av Västerås stad ägda fastigheter så som:

 

• Småhus/Villor.

• Gruppbostäder.

• Ägarlägenheter.

• Skolbyggnad/-fastighet, fastigheter där skolverksamhet bedrivs. (Ej vanligt förekommande)

• Förskolor, fastigheter där förskoleverksamhet bedrivs. (Ej vanligt förekommande)

• Vård-/omsorgsfastigheter, olika typer av fastigheter med specialanpassningar till aktuell verksamhet.

• Industri-/specialfastigheter. (Ej vanligt förekommande)

• Särskilda boenden, fastigheter med enkla modulhus.

• Obebyggda fastigheter, inom verksamhetsmark. (Ej vanligt förekommande)

• Obebyggda fastigheter, inom bostadsmark. (Ej vanligt förekommande)

 

Observera att försäljning av bostadsrätter ej ingår i detta avtal.

Uppdraget ska avse alla med mäklartjänster förekommande moment under försäljningsprocessen.

Uppdraget avser försäljningar av fastigheter med en öppen och transparent budgivningsprocess.

Section number: II.2.4
Place of text to be modified: Kort beskrivning
Instead of:

lägg till

Read:

Den beräknade kostnaden för framtida behov av tjänsten är ca 600 000 SEK/år. Det totala värdet av tjänsten under aktuell avtalsperiod beräknas uppgå till 3,6 MSEK baserat på 2021 års inköpsvolymer. Detta utgör avtalets takvolym. Någon garanti att erhålla viss volym ges inte. 

Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Anbudsöppning
Instead of:
Date: 20/01/2022
Local time: 00:00
Read:
Date: 19/01/2022
Local time: 00:00
VII.2)Other additional information: