Services - 35899-2022

21/01/2022    S15

Poland-Oleszyce: Forestry services

2022/S 015-035899

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 013-029580)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy PaństwoweNadleśnictwo Oleszyce w Oleszycach
National registration number: 650016609
Postal address: ul. Zielona 4b
Town: Oleszyce
NUTS code: PL822 Przemyski
Postal code: 37-630
Country: Poland
Contact person: Bartłomiej Wlezień
E-mail: bartlomiej.wlezien@krosno.lasy.gov.pl
Fax: +48 166311661
Internet address(es):
Main address: http://www.oleszyce.krosno.lasy.gov.pl/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Oleszyce w roku 2022 - trzecie postępowanie

Reference number: ZG.270.1.1.2022
II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna nasiennictwa leśnego, selekcji drzew leśnych, szkółkarstwa leśnego oraz zadrzewień do wykonania na terenie Nadleśnictwa Oleszyce w roku 2022. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna nasiennictwa leśnego, selekcji drzew leśnych, szkółkarstwa leśnego oraz zadrzewień wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się:

Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji;

Załącznik nr 3.2. – zestawienie odległości i warunków zrywki drewna;

Załącznik nr 3.3. – informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 013-029580

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.1.5
Place of text to be modified: Szacunkowa całkowita wartość
Instead of:

Wartość bez VAT: 7 398 734.72 PLN

Read:

Wartość bez VAT: 7 423 565.92 PLN

Section number: II.2.6
Lot No: 13 Usługi z zakresu zagospodarowania lasu w pierwszym półroczu w Leśnictwie Zabiała
Place of text to be modified: Szacunkowa wartość
Instead of:

Wartość bez VAT: 212 928.93 PLN

Read:

Wartość bez VAT: 237 760.13 PLN

VII.2)Other additional information: