Prekės - 359017-2019

31/07/2019    S146    Prekės - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lenkija-Varšuva: Specialios paskirties motorinės transporto priemonės

2019/S 146-359017

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Nacionalinis registracijos Nr.: ZP/220-61/19/JS
Adresas: ul. Wawelska 52/54
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL POLSKA
Pašto kodas: 00-922
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Jarosław Sukiennik
El. paštas: zamowienia@gios.gov.pl
Telefonas: +48 223692075
Faksas: +48 228258519

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.gios.gov.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://gios.ezamawiajacy.pl
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://gios.ezamawiajacy.pl
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)Pagrindinė veikla
Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Zakup i dostawa samochodów z zabudową specjalistyczną

Nuorodos numeris: ZP/220-61/19/JS
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
34144000 Specialios paskirties motorinės transporto priemonės
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów z zabudową specjalistyczną.

2) Zamówienie składa się z czterech części:

a) Część I – przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów typu furgon z zabudową specjalistyczną przeznaczonych do obsługi bezzałogowych statków powietrznych;

b) Część II – przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów terenowych typu pick-up z lodówką;

c) Część III – przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów terenowych typu pic-up z chłodnią;

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7a, 7b i 7c do SIWZ „Wzór tabeli zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego”, odpowiednio dla każdej z części zamówienia

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 12 461 000.81 PLN
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių
Maksimalus vienam konkurso dalyviui skirtinų pirkimo dalių skaičius: 3
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Część I – dostawa samochodów (typ furgon) dla zespołów obsługujących BSP;

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
34144000 Specialios paskirties motorinės transporto priemonės
34136100 Lengvieji furgonai
34113000 Transporto priemonės su 4 ratų pavara
34113300 Ne kelių transporto priemonės
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów z zabudową specjalistyczną.

2) Zamówienie składa się z czterech części:

a) Część I – przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów typu furgon z zabudową specjalistyczną przeznaczonych do obsługi bezzałogowych statków powietrznych;

b) Część II – przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów terenowych typu pick-up z lodówką;

c) Część III – przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów terenowych typu pic-up z chłodnią;

3) Dodatkowo zamówienie obejmuje dostosowanie pojazdów do wymogów Zamawiającego zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz wykupienie ubezpieczenia obowiązkowego OC dla dostarczanych pojazdów.

4) Zadaniem Wykonawcy będzie dostarczenie na własny koszt pojazdów we wskazane przez Zamawiającego lokalizacje, uruchomienie, demonstracja poprawności pracy pojazdów oraz zabudowy specjalistycznej. Akceptacja wykonania zamówienia nastąpi po wykonaniu uruchomieniu oraz

Przeprowadzeniu szkolenia produktowego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7a, 7b i 7c do SIWZ „Wzór tabeli zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego”, odpowiednio dla każdej z części zamówienia.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Sąnaudos - Vardas: Cena oferty brutto / Lyginamasis svoris: 60
Sąnaudos - Vardas: Gwarancja na silnik i podzespoły / Lyginamasis svoris: 10
Sąnaudos - Vardas: Gwarancja na zabudowę specjalistyczną / Lyginamasis svoris: 10
Sąnaudos - Vardas: Termin dostawy / Lyginamasis svoris: 20
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 755 309.78 PLN
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 2
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

W przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp). Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana po uzyskaniu dostępności środków.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Część II – dostawa samochodów terenowych (typ pick-up) wyposażonych w lodówki;

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
34144000 Specialios paskirties motorinės transporto priemonės
34136100 Lengvieji furgonai
34113000 Transporto priemonės su 4 ratų pavara
34113300 Ne kelių transporto priemonės
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów z zabudową specjalistyczną.

2) Zamówienie składa się z trzech części:

a) Część I – przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów typu furgon z zabudową specjalistyczną przeznaczonych do obsługi bezzałogowych statków powietrznych;

b) Część II – przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów terenowych typu pick-up z lodówką;

c) Część III – przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów terenowych typu pic-up z chłodnią;

3) Dodatkowo zamówienie obejmuje dostosowanie pojazdów do wymogów Zamawiającego zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz wykupienie ubezpieczenia obowiązkowego OC dla dostarczanych pojazdów.

4) Zadaniem Wykonawcy będzie dostarczenie na własny koszt pojazdów we wskazane przez Zamawiającego lokalizacje, uruchomienie, demonstracja poprawności pracy pojazdów oraz zabudowy specjalistycznej. Akceptacja wykonania zamówienia nastąpi po wykonaniu uruchomieniu oraz

Przeprowadzeniu szkolenia produktowego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7a, 7b i 7c do SIWZ „Wzór tabeli zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego”, odpowiednio dla każdej z części zamówienia.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Sąnaudos - Vardas: Cena oferty brutto / Lyginamasis svoris: 60
Sąnaudos - Vardas: Gwarancja na silnik i podzespoły / Lyginamasis svoris: 10
Sąnaudos - Vardas: Gwarancja na zabudowę specjalistyczną / Lyginamasis svoris: 10
Sąnaudos - Vardas: Termin dostawy / Lyginamasis svoris: 20
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 7 967 479.67 PLN
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 2
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

W przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp). Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana po uzyskaniu dostępności środków.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Część III – dostawa samochodów terenowych (typ pick-up) wyposażonych w chłodnię;

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
34144000 Specialios paskirties motorinės transporto priemonės
34136100 Lengvieji furgonai
34113000 Transporto priemonės su 4 ratų pavara
34113300 Ne kelių transporto priemonės
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów z zabudową specjalistyczną.

2) Zamówienie składa się z 3 części:

a) Część I – przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów typu furgon z zabudową specjalistyczną przeznaczonych do obsługi bezzałogowych statków powietrznych;

b) Część II – przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów terenowych typu pick-up z lodówką;

c) Część III – przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów terenowych typu pic-up z chłodnią;

3) Dodatkowo zamówienie obejmuje dostosowanie pojazdów do wymogów Zamawiającego zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz wykupienie ubezpieczenia obowiązkowego OC dla dostarczanych pojazdów.

4) Zadaniem Wykonawcy będzie dostarczenie na własny koszt pojazdów we wskazane przez Zamawiającego lokalizacje, uruchomienie, demonstracja poprawności pracy pojazdów oraz zabudowy specjalistycznej. Akceptacja wykonania zamówienia nastąpi po wykonaniu uruchomieniu oraz

Przeprowadzeniu szkolenia produktowego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7a, 7b i 7c do SIWZ „Wzór tabeli zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego”, odpowiednio dla każdej z części zamówienia.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Sąnaudos - Vardas: Cena oferty brutto / Lyginamasis svoris: 60
Sąnaudos - Vardas: Gwarancja na silnik i podzespoły / Lyginamasis svoris: 10
Sąnaudos - Vardas: Gwarancja na zabudowę specjalistyczną / Lyginamasis svoris: 10
Sąnaudos - Vardas: Termin dostawy / Lyginamasis svoris: 20
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 3 738 211.38 PLN
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 2
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

W przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp). Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana po uzyskaniu dostępności środków.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie precyzuje opisu dokonania oceny spełnienia tego warunku.

Warunki dotyczą wszystkich części zamówienia

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Wykonawca wykaże, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tzn. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 PLN.

Warunki dotyczą wszystkich części zamówienia.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej:

— 2 umowy lub dostawy obejmujące samochody wraz z dostosowaniem ich do wykonywania czynności specjalistycznych, o łącznej wartości nie mniejszej niż 600 000,00 PLN brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania.

Warunki dotyczą wszystkich części zamówienia.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:
III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
Pagreitinta procedūra
Pagrindimas:

Termin składania ofert został skrócony na podstawie art.43 ust 2b pkt 2) Pzp z uwagi na pilną potrzebę udzielenia zamówienia w celu ochrony interesu Zamawiającego który może doznać uszczerbku w przypadku zbyt długiego oczekiwania na zakończenie przetargu.

IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 13/08/2019
Vietos laikas: 11:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 13/08/2019
Vietos laikas: 11:30
Vieta:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, POLSKA.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych elektronicznych formularzy oferty na platformie zakupowej Zamawiającego.

2. Otwarcie ofert jest jawne i Wykonawcy mogą je obserwować w siedzibie Zamawiającego w dniu 13.8.2019 r. o godz. 11:30 w pokoju 430.

3. Zamawiający informuje, że niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na platformie zakupowej informację z otwarcia ofert.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, a także na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1.

2. Niniejsze zamówienie jest podzielone na części.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na części przewidziane w SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części zamówienia. Każdy Wykonawca ma prawo do złożenia tylko jednej oferty zawierającej jedną propozycję cenową na każdą część zamówienia.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.

6. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

7. W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, na podstawie art. 26 ust 2f Pzp Zamawiający wzywa wykonawców, do złożenia razem z ofertą aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów wskazanych w części VII SIWZ.

8. Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

9. Zamawiający wymaga wniesienia wadium:

Część I - w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100);

Część II - w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);

Część III - w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100);

Przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587700

Interneto adresas: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

W toku postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587700

Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
26/07/2019