Supplies - 359284-2021

16/07/2021    S136

Hungary-Budapest: Medical equipments

2021/S 136-359284

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Központi Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
National registration number: 10476077241
Postal address: Hold utca 1.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1054
Country: Hungary
Contact person: Tóvizi Attila
E-mail: titkarsag@ebp.gov.hu
Telephone: +36 17956656
Fax: +36 17849904
Internet address(es):
Main address: http://humankozbeszerzes.emmi.gov.hu/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000761402021/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000761402021/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: állami tulajdonban lévő jogképes szervezet
I.5)Main activity
Other activity: központosított közbeszerzés és egyéb közösségi, tá

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

EBP Járóbeteg ellátás orvostechnikai eszközei I.

Reference number: EKR000761402021
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan orvostechnikai eszközök beszerzése

1. rész: Higiénia - sterilizáló berendezések: 15 db

2. rész: Higiénia - mosó berendezések: 2 db

3. rész: Higiénia - endoszkópmosó berendezés: 1 db

A főbb mennyiségi mutatókat a jelen felhívás II.2.4) pontjai tartalmazzák.

A beszerzendő termékek pontos műszaki leírását, a felszereltségi és egyéb követelményeket a közbeszerzési dokumentum részeként a műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy amennyiben a megajánlott eszközök műszaki specifikációja alapján nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban (műszaki dokumentumok) minimum elvárásként előírtaknak, az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Higiénia - sterilizáló berendezések

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
33191100 Steriliser
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

1106 Budapest X. kerület, Maglódi út 89.-91.

II.2.4)Description of the procurement:

Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan orvostechnikai eszközök beszerzése

1. rész: Higiénia - sterilizáló berendezések

Az eljárás ezen részajánlati körében az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre:

Alapmennyiség:

Gőzsterilizáló I. 1 db

Gőzsterilizáló II. 1 db

Gyorssterilizáló 2 db

Hőlégsterilizátor I. 7 db

Hőlégsterilizátor II. 4 db

Opcionális mennyiség: 1 db Gőzsterilizáló II. berendezés

A beszerzendő termékek pontos műszaki leírását, a felszereltségi és egyéb követelményeket a közbeszerzési dokumentum részeként a műszaki leírás tartalmazza.

A megajánlott termék csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt eszköz lehet.

A megajánlott terméknek meg kell felelnie a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban meghatározott műszaki paramétereknek, előírásoknak.

Ajánlattevőnek a teljesítési határidőn belül el kell végeznie az Ajánlatkérő által kijelölt személyek felhasználói szintű magyar nyelvű betanítását a telepítés helyszínén, magyar nyelvű felhasználói kézikönyv biztosítását, továbbá a berendezés szállításán túl annak beállítását és üzembe helyezését.

Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseket is elfogad. Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel kell bizonyítsa, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés].

A teljesítésre vonatkozó speciális szabályokat az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet határozza meg azon eszközök esetében, amely ezen jogszabály hatálya alá tartoznak.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: 2. Az előírt 12 hónap mértéken felül vállalt teljes körű többletjótállás időtartama valamennyi termékre (hónap; min. 0 hónap, max. 24 hónap) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 3. Gőzsterilizáló I. esetében a ciklus adatok exportálásának lehetősége PDF formátumba Pendrive-on A4 formátumban (előny a megléte; igen/nem) / Weighting: 3
Quality criterion - Name: 4. Gőzsterilizáló II. esetében a ciklus adatok exportálásának lehetősége PDF formátumba Pendrive-on A4 formátumban (előny a megléte; igen/nem) / Weighting: 3
Quality criterion - Name: 5. Gőzsterilizáló I. esetében az „Automatikus reggeli bekapcsolás” funkció képes előre beállított időben elindítani a készüléket, valamint előmelegítést és vákuumtesztet végezni a személyzet jelenléte nélkül (előny a megléte; igen/nem) / Weighting: 2
Quality criterion - Name: 6. Gőzsterilizáló II. esetében az „Automatikus reggeli bekapcsolás” funkció képes előre beállított időben elindítani a készüléket, valamint előmelegítést és vákuumtesztet végezni a személyzet jelenléte nélkül (előny a megléte; igen/nem) / Weighting: 2
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Az opció a II.2.4) pontban a közbeszerzés mennyiségénél meghatározott opcionális mennyiségre vonatkozik. Ajánlatkérő az Opcionális mennyiség lehívására nem vállal kötelezettséget.

Ajánlatkérő a kizárólagos döntése alapján az Opcionális mennyiség tekintetében rendelési jogát az adásvételi szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül jogosult gyakorolni. A nyertes ajánlattevőnek a lehívott Opcionális mennyiség szerződésszerű megvalósítását az Alapmennyiség teljesítésével egy időben kell teljesítenie.

Részletesen a közbeszerzési dokumentumok részeként a szerződéstervezetben kerül ismertetésre.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

A II.2.5) ponthoz:

Az ár szempont részletesen: 1. Összesített nettó ajánlati ár (opcióval, nettó HUF)

Értékelés a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján.

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetében: alsó határa: 0 pont felső határa: 10 pont; 0 pont a legrosszabb, 10 pont a legjobb érték.

Az értékelés módszere: 1. Ajánlati ár: fordított arányosítás. Minőségi értékelési szempont 2.: egyenes arányosítás. Minőségi értékelési szempont 3-6.: pontkiosztás

A Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján az alábbi részszempontok tekintetében ajánlatkérő megadja az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, illetőleg amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet:

2. részszempont: minimum 0 hónap, maximum 24 hónap

Részletesen a közbeszerzési dokumentumban kerül ismertetésre.

II.2.7) ponthoz:

II.2.7) pontban meghatározott 60 munkanapokban kifejezett időtartam alatt ajánlatkérő 60 naptári napot ért, mely a szerződés hatálybalépésének időpontjától értendő.

A beszerzés finanszírozása támogatásból valósul meg, a beszerzés forrása jelenleg nem ismert (hazai).

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy tárgyi eljárás a Kbt. 53.§ (5) bekezdése alapján feltételes eljárásként kerül lefolytatásra, tekintettel arra, hogy a forrás csak részben áll rendelkezésre. A szerződés azon a napon lép hatályba, amely napon ajánlatkérő hivatalosan értesíti nyertes ajánlattevőt arról, hogy a szerződés fedezete rendelkezésre áll (felfüggesztő feltétel). Amennyiben ezen feltétel a szerződés megkötésétől számított 6 hónapon belül sem valósul meg, e tény Megrendelő részéről érdekmúlásnak minősül, melyre tekintettel a szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Higiénia - mosó berendezések

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
33191100 Steriliser
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

1106 Budapest X. kerület, Maglódi út 89.-91.

II.2.4)Description of the procurement:

Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan orvostechnikai eszközök beszerzése

2. rész: Higiénia - mosó berendezések

Az eljárás ezen részajánlati körében az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre:

Műszermosogató 1 db

Ultrahangos tisztító 1 db

A beszerzendő termékek pontos műszaki leírását, a felszereltségi és egyéb követelményeket a közbeszerzési dokumentum részeként a műszaki leírás tartalmazza.

A megajánlott termék csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt eszköz lehet.

A megajánlott terméknek meg kell felelnie a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban meghatározott műszaki paramétereknek, előírásoknak.

Ajánlattevőnek a teljesítési határidőn belül el kell végeznie az Ajánlatkérő által kijelölt személyek felhasználói szintű magyar nyelvű betanítását a telepítés helyszínén, magyar nyelvű felhasználói kézikönyv biztosítását, továbbá a berendezés szállításán túl annak beállítását és üzembe helyezését.

Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseket is elfogad. Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel kell bizonyítsa, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés].

A teljesítésre vonatkozó speciális szabályokat az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet határozza meg azon eszközök esetében, amely ezen jogszabály hatálya alá tartoznak.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: 2. Az előírt 12 hónap mértéken felül vállalt teljes körű többletjótállás időtartama valamennyi termékre (hónap; min. 0 hónap, max. 24 hónap) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 3. Műszermosogató esetében az elektromos tank fűtőteljesítménye (kW; előny a kisebb; min. 10 kW, max. 12 kW) / Weighting: 6
Quality criterion - Name: 4 Műszermosogató esetében a leggyakrabban használt min. 3 db program egygombos kiválasztásának lehetősége (előny a megléte igen/nem) / Weighting: 4
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

A II.2.5) ponthoz:

Az ár szempont részletesen: 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF)

Értékelés a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján.

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetében: alsó határa: 0 pont felső határa: 10 pont; 0 pont a legrosszabb, 10 pont a legjobb érték.

Az értékelés módszere: 1. Ajánlati ár: fordított arányosítás. Minőségi értékelési szempont 2.: egyenes arányosítás. Minőségi értékelési szempont 3.: fordított arányosítás. Minőségi értékelési szempont 4.: pontkiosztás

A Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján az alábbi részszempontok tekintetében ajánlatkérő megadja az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, illetőleg amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet:

2. részszempont: minimum 0 hónap, maximum 24 hónap

3. részszempont: minimum (legkedvezőbb) 10 kW, maximum (legkedvezőtlenebb) 12 kW

Fordított arányosítás (előny a kisebb fűtőteljesítmény): a maximum (legkedvezőtlenebb) mérték (12 kW) kapja a minimum (0) pontot, a minimum (legkedvezőbb) mérték (10 kW) vagy alacsonyabb megajánlott mérték a maximum (10) pontot kapja.

A maximum mérték (12 kW) felett megajánlott érték esetében az ajánlat érvénytelen.

Részletesen a közbeszerzési dokumentumban kerül ismertetésre.

II.2.7) ponthoz:

II.2.7) pontban meghatározott 60 munkanapokban kifejezett időtartam alatt ajánlatkérő 60 naptári napot ért, mely a szerződés hatálybalépésének időpontjától értendő.

A beszerzés finanszírozása támogatásból valósul meg, a beszerzés forrása jelenleg nem ismert (hazai).

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy tárgyi eljárás a Kbt. 53.§ (5) bekezdése alapján feltételes eljárásként kerül lefolytatásra, tekintettel arra, hogy a forrás csak részben áll rendelkezésre. A szerződés azon a napon lép hatályba, amely napon ajánlatkérő hivatalosan értesíti nyertes ajánlattevőt arról, hogy a szerződés fedezete rendelkezésre áll (felfüggesztő feltétel). Amennyiben ezen feltétel a szerződés megkötésétől számított 6 hónapon belül sem valósul meg, e tény Megrendelő részéről érdekmúlásnak minősül, melyre tekintettel a szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Higiénia - endoszkópmosó berendezés

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33168000 Endoscopy, endosurgery devices
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

1106 Budapest X. kerület, Maglódi út 89.-91.

II.2.4)Description of the procurement:

Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan orvostechnikai eszközök beszerzése

3. rész: Higiénia - mosó berendezés

Az eljárás ezen részajánlati körében az alábbi eszköz kerül beszerzésre:

Endoszkópmosó 1 db

A beszerzendő termék pontos műszaki leírását, a felszereltségi és egyéb követelményeket a közbeszerzési dokumentum részeként a műszaki leírás tartalmazza.

A megajánlott termék csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt eszköz lehet.

A megajánlott terméknek meg kell felelnie a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban meghatározott műszaki paramétereknek, előírásoknak.

Ajánlattevőnek a teljesítési határidőn belül el kell végeznie az Ajánlatkérő által kijelölt személyek felhasználói szintű magyar nyelvű betanítását a telepítés helyszínén, magyar nyelvű felhasználói kézikönyv biztosítását, továbbá a berendezés szállításán túl annak beállítását és üzembe helyezését.

Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseket is elfogad. Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel kell bizonyítsa, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés].

A teljesítésre vonatkozó speciális szabályokat az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet határozza meg azon eszközök esetében, amely ezen jogszabály hatálya alá tartozik.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: 2. Az előírt 12 hónap mértéken felül vállalt teljes körű többletjótállás időtartama (hónap; min. 0 hónap, max. 24 hónap) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 3. Alkalmas perecetsavval, glutáraldehiddel vagy hidrogén-peroxiddal történő mosásra (előny a megléte; igen/nem) / Weighting: 5
Quality criterion - Name: 4. Magyar nyelvű menürendszer (előny a megléte; igen/nem) / Weighting: 5
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

A II.2.5) ponthoz:

Az ár szempont részletesen: 1. Nettó ajánlati ár (nettó HUF)

Értékelés a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján.

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetében: alsó határa: 0 pont felső határa: 10 pont; 0 pont a legrosszabb, 10 pont a legjobb érték.

Az értékelés módszere: 1. Ajánlati ár: fordított arányosítás. Minőségi értékelési szempont 2.: egyenes arányosítás. Minőségi értékelési szempont 3-4.: pontkiosztás.

A Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján az alábbi részszempontok tekintetében ajánlatkérő megadja az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, illetőleg amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet:

2. részszempont: minimum 0 hónap, maximum 24 hónap

Részletesen a közbeszerzési dokumentumban kerül ismertetésre.

II.2.7) ponthoz:

II.2.7) pontban meghatározott 60 munkanapokban kifejezett időtartam alatt ajánlatkérő 60 naptári napot ért mely a szerződés hatálybalépésének időpontjától értendő.

A beszerzés finanszírozása támogatásból valósul meg, a beszerzés forrása jelenleg nem ismert (hazai).

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy tárgyi eljárás a Kbt. 53.§ (5) bekezdése alapján feltételes eljárásként kerül lefolytatásra, tekintettel arra, hogy a forrás csak részben áll rendelkezésre. A szerződés azon a napon lép hatályba, amely napon ajánlatkérő hivatalosan értesíti nyertes ajánlattevőt arról, hogy a szerződés fedezete rendelkezésre áll (felfüggesztő feltétel). Amennyiben ezen feltétel a szerződés megkötésétől számított 6 hónapon belül sem valósul meg, e tény Megrendelő részéről érdekmúlásnak minősül, melyre tekintettel a szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Valamennyi rész esetében:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint biztosított.

Kizáró okok igazolásának módja:

A.) Előzetes igazolási mód:

Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlattevő/közös ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdés szerint igazolja előzetesen a felhívásban előírt kizáró okok hiányát (figyelemmel a Kr. 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bekezdésére is).

A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EEKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, az ajánlatkérő által kiadott űrlap kitöltésével.

A Kr. 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi részét képező melléklettel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat is csatolandó.

B.) Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kr. 8., 10., 12-16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.

A kizáró okok igazolása tekintetében irányadó a Kr. 1. § (7)-(8) bekezdésében, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltak.

Ajánlatkérő a Kr. 27. §-a alapján elfogadja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékén való szereplés tényét az előírt kizáró okok tekintetében.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdése alapján nem ír elő gazdasági, illetve pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Valamennyi rész esetében:

Az alkalmasság igazolásának módja:

A.) Előzetes igazolási mód:

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek. Ajánlatkérő az igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, azaz az EEKD IV. rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltését. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását.

A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EEKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

B.) Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés alapján felhívott ajánlattevőnek az alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolni:

M.1) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett közbeszerzés tárgykörébe tartozó legjelentősebb, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szállításainak ismertetését, a Kr. 22. § (1) bekezdésében meghatározott formában igazolva (referencia igazolás vagy nyilatkozat), és a Kr. 22. § (2) bekezdésében foglalt tartami követelmények szerint.

A referenciaigazolásnak, vagy referencia nyilatkozatnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:

— szerződést kötő másik fél megnevezése és címe/székhelye, kapcsolattartó neve, elérhetősége,

— szállítás tárgya, megnevezése az alkalmasság megállapításához szükséges tartalommal,

— a korábbi szállítás mennyiségének megjelölése, amelyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható

— teljesítés ideje (kezdete és befejezése, év, hó, nap megjelölésével),

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

M.2) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján az ajánlatban csatolnia kell a megajánlott termékre vonatkozó gyártói EK megfelelőségi nyilatkozatot és a CE megfelelőség értékelési tanúsítványt, mely szerint a termék megfelel az orvostechnológiai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM. rendeletben, és 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendeletben, illetve a 93/42/EEK, 98/79/EK orvosi eszközökre vonatkozó irányelvekben megfogalmazott alapelveknek, figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2017/745 rendeletére is.

Amennyiben a megajánlott eszköz a fentiekben megjelölt jogszabályok hatálya alá tartozik, ajánlattevő a megajánlott eszköz megfelelőségét az orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal köteles igazolni. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy az általa megajánlott termék a fentiekben hivatkozott jogszabályok hatálya alá tartozik-e, amennyiben igen, úgy mellékleteként csatolva a kapcsolódó tanúsítványt, illetve a rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozatot.

Az alkalmasság igazolását olyan részletességgel kell megadni, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.

Az ajánlati felhívás feladását megelőző időtartamot ajánlatkérő a Kbt. 48. §-ban rögzített határidő-számítási módszer alkalmazásával vizsgálja.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében foglaltakra.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1) alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, ez esetben csatolandó az előszerződés, továbbá a Kbt. 67. § (3) bekezdés is irányadó. Ajánlattevőnek nyilatkozni szükséges, hogy igénybe vesz-e kapacitást nyújtó szervezetet (nemleges tartalommal is).

Az alkalmasság igazolása során irányadóak a Kr. 21. § (1a) bekezdés a) pontja, a 21/A. §, a 24. § (1) bekezdés, továbbá a Kbt. 65. § (9), (11)-(12) bekezdése, a 69. § (11)-(11a) bekezdés, és a 140. § (9) bekezdésében foglaltak.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Minimum level(s) of standards possibly required:

M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, a közbeszerzés tárgykörébe tartozó termékek szállítására vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával, referenciákkal, amely(ek) vonatkozásában:

a) az 1. rész esetében a közbeszerzés tárgykörébe tartozó orvostechnikai eszközök (sterilizáló berendezések) mennyisége összesen nem éri el a 7 db mennyiséget,

b) a 2. rész esetében a közbeszerzés tárgykörébe tartozó orvostechnikai eszközök (mosó berendezések) mennyisége összesen nem éri el az 1 db mennyiséget,

c) a 3. rész esetében a közbeszerzés tárgykörébe tartozó orvostechnikai eszközök (endoszkópmosó berendezés) mennyisége összesen nem éri el az 1 db mennyiséget

Egy referenciaigazolás több referenciakövetelmény igazolására is bemutatható, illetőleg az egyes követelmény több referenciaigazolással igazolható. Több részre történő ajánlattétel esetén, az alkalmassági követelménynek való megfelelést részenként külön-külön szükséges igazolni.

M/2.) Valamennyi részre vonatkozóan:

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik valamennyi megajánlott termékre vonatkozóan gyártói EK megfelelőségi nyilatkozattal és a CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal.

Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bekezdése alapján a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Valamennyi rész esetében:

Késedelmi kötbér: Amennyiben nyertes ajánlattevő az eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése során olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik, úgy késedelmi kötbér megfizetésére kötelezett, melynek mértéke minden késedelmesen eltelt nap után a késedelemmel érintett termék(ek) nettó vételárának 1 %-a, de legfeljebb a nettó ajánlati ár 10 %-a. Amennyiben a nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér fizetésére vonatkozó kötelezettsége a kötbér maximumot eléri, az ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani, valamint a teljesítés elmaradása miatti biztosíték követelésére.

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján jogosult a lejárt nem vitatott késedelmi kötbér összeget a vállalkozói díjjal szemben beszámítani.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a késedelmi kötbér érvényesítése a teljesítés alól nem mentesít.

Hibás teljesítési kötbér: hibás teljesítés esetén a nyertes ajánlattevő a jótállási és szavatossági felelősségen túl, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A hibás teljesítési kötbér mértéke 15 %, alapja az adott hibás teljesítéssel érintett termék(ek) nettó vételára.

Hibás teljesítés ténye minden olyan esetben fennáll, amikor a műszaki leírásban, a szerződésben vagy ezek mellékleteiben rögzített és a vonatkozó jogszabályok előírásaihoz képest a vevő vagy képviselőjének előzetes intézkedése nélkül eltérő teljesítés valósul meg.

Hibás teljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítése mellett a Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapján kizárt a szavatossági igény érvényesítése.

Teljesítés elmaradása (meghiúsulás) miatti kötbér: Amennyiben a nyertes ajánlattevőnek felróható okból a szerződés teljesítése meghiúsul, a vevő jogosult jelen szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani, mely esetekben eladó a szerződésben rögzített nettó vételár 30 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni a vevőnek. A nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles különösen akkor, ha a vevő a nyertes ajánlattevő hibájából él rendkívüli felmondási jogával. Ajánlatkérő - érdekmúlás bizonyítása nélkül - a szerződéstől elállhat és meghiúsulási kötbérre jogosult akkor is, ha a szerződés teljesítését nyertes ajánlattevő a munkaterület átadásától számított 15 naptári napon belül nem kezdi meg olyan okból, amiért a nyertes ajánlattevő felelős.

Jótállás: Ajánlati elem. Időtartama a nyertes ajánlattevő megajánlása szerinti mértékű, de a kötelezően vállalandó teljes körű jótállás a sikeres átadás-átvétel napjától számított 12 hónap.

A nyertes ajánlattevővel szemben érvényesíthető kötbér igény maximális mértéke a nettó vételár 30 %-a.

A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés)

Ajánlatkérő a kötbér mellett érvényesítheti a nyertes ajánlattevővel szemben a kötbért meghaladó kárát

Fő finanszírozási és fizetési feltételek:

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak.

Az ellenértéket az igazolt szerződésszerű teljesítést követően a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése, 27/A.§ szerint számlaösszesítő alapján, banki átutalással. A pénzügyi teljesítéssel összefüggő egyéb körülményekre a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak az irányadók.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint (HUF), az ellenérték külföldi fizetőeszköz árfolyamához nem köthető.

A fizetési késedelemre a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése az irányadó.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és a fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok, szerződéstervezet tartalmazza.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/08/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/08/2021
Local time: 12:00
Place:

A bontás elektronikusan történik: https://ekr.gov.hu

Information about authorised persons and opening procedure:

A bontás a Kbt. 68.§ (1)-(1d), (4) valamint (6) bekezdésében és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően történik.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le. A Kbt. 39.§ (1) bekezdésben foglalt előírásra való tekintettel a Kbt. 57. § (1) bekezdésben meghatározott közbeszerzési dokumentumok közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen kerülnek rendelkezésre bocsátásra. A közbeszerzési dokumentumok elérhetők és az ajánlat benyújtható a https://ekr.gov.hu/ EKR000761402021 oldalon.

2. Ajánlatkérő az eljárás során a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet előírásait figyelembe véve jár el.

3. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

4. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az EKR-ben szereplő űrlapok szerint

— a Kbt. 66. § (2) és (5) bekezdésre vonatkozóan,

— a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében

— a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpont tekintetében

— a kizáró okokról a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint

— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (nemleges tartalom esetén is)

— a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásban (nemleges tartalom esetén is)

— a Kbt. 65. § (7) bekezdés vonatkozásában (nemleges tartalom esetén is)

— üzleti titokról

— EEKD

5. Az ajánlathoz csatolni kell:

— folyamatban lévő változásbejegyzési esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást

— nyilatkozat közös ajánlattételről és közös megállapodás (adott esetben),

— az ajánlattevő(k) képviseletére jogosult személy hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy ezzel egyenértékű okmányát (a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintát) másolatban

6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát, mely szerint megajánlott orvostechnikai eszközök kielégítik a megadott szakmai követelményeket, az egészségügyi felhasználásból eredő jogos felhasználói elvárásokat és a vonatkozó előírásokat, szabványokat; s rendelkeznek a magyarországi forgalombahozatalhoz szükséges összes dokumentummal.

7. Az ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumban megadottak alapján (teljeskörűen) kitöltött Adatlap-ok felhasználásával kell bemutatniuk az ajánlattevő által megajánlott (konkrét) terméket, mely a Kbt. 3.§ 37. pontja alapján szakmai ajánlatnak minősül. Az adatlapokon meghatározott minimumfeltételeknek már az ajánlat beadásakor meg kell felelni.

8. Ajánlattevőnek a megajánlott ajánlati árat a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott „Ártáblázat” kitöltésével részenként kell megadnia, a felolvasólapon a táblázat „Összesen” során feltüntetett értéket kell feltüntetni.

9. Az adott megajánlott eszközre, termékre vonatkozóan csatolni kell:

— a termék megnevezése, azonosító (típus)-száma, fényképe

— a gyártó megnevezése

— a megajánlott termék / eszköz szakmai bemutatása, szükség szerinti műszaki adatai

— az orvostechnikai eszköz magyar vagy idegen nyelvű (javasoltan angol) nyelvű prospektusának csatolása is szükséges (ha nem magyar nyelvű - akkor magyar nyelvű fordításával) a becsatolt prospektusból / gépkönyvből ellenőrizhetőnek kell lenni az „Adatlap”-okon feltüntetett adatok helyessége. (ha abból a megadott adatok nem azonosíthatók egyértelműen, akkor a „prospektus” helyett a „gépkönyv” ill. annak megfelelő részlete csatolandó az ajánlathoz!) [Prospektuson a gyártó által kiadott színes, nyomdai úton készített termékismertető dokumentumot értjük. Gépkönyvön az eszköz / termék mellé csomagolt kezelési / működtetési leírást - a részletes műszaki adatokat is tartalmazó dokumentumot értjük.]

10. Ajánlattevő ajánlatához csatoljon egy nyilatkozatot mellyel igazolja, hogy az eszköz gyári új, és az Európai Unió tagállamaiban jogszerűen forgalmazható és alkalmazása engedélyezett humán célra, illetve hogy a berendezés az Európai Unió harmonizált szabványai és a direktívák alapvető követelményei szerint került legyártásra a szándékolt felhasználási célnak megfelelően, valamint rendelkezik a hatályos forgalomba hozatalhoz szükséges dokumentumokkal.

11. Megajánlani csak a kért termékkel műszaki szempontból „egyenértékű”, azaz az ajánlatkérő részéről előírt minimum elvárásoknak megfelelő vagy az előírt paramétereknél - az adott paraméter minimum elvárásánál - jobb paraméterrel rendelkező terméket lehet. (Ezt ajánlattevőnek, adott esetben becsatolt dokumentummal kell igazolni!)

12. Nemzeti elbánás: a Kbt. 2. § (5) bekezdés, 74. § (3) bekezdés. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdése értelmében kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt/árut, aki/ami számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.

13. Ajánlattevőnek minden idegen nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást, dokumentumot és okiratot magyar fordításban kell az ajánlathoz csatolni. Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását. A fordításban elkövetett hibákért az ajánlattevő felel.

14. Az ajánlatot a közbeszerzési dokumentumban meghatározott formai és tartami követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani.

15. Ajánlatkérő konzultációt és helyszíni bejárást nem tart.

16. Ajánlatkérő az ajánlatot nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.

17. A Kbt. 35. § (8) alapján ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös ajánlattevők, sem önálló ajánlattevő vonatkozásában.

18. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

19. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerint jár el.

20. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

21. A felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség a Kbt. 81. § (11) bekezdése szerint érvényesül (30 nap).

22. A felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET)

23. A felhívásban nem rögzített kérdésekben a Kbt. és kapcsolódó végrehajtási rendeletei az irányadóak, figyelemmel a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet előírásaira.

24. FAKSZ: Polgár Ferenc Gáborné (lajstromszám: 00676); Molnár Andrea Mária (lajstromszám: 01163), Keresztes István (lajstromszám: 00056)

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/07/2021