Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 359308-2021

16/07/2021    S136

Sverige-Haninge: Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör

2021/S 136-359308

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Upphandling Södertörn
Nationellt registreringsnummer: 212000-0084
Postadress: Rudsjöterassen 2
Ort: Haninge
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 136 81
Land: Sverige
Kontaktperson: Jonas Kronvall
E-post: jonas.kronvall@upphandlingsodertorn.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.upphandlingsodertorn.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afbmokfyic&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afbmokfyic&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Yrkeskläder, skor och tillbehör

Referensnummer: SUN 2021/102
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
18100000 Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Yrkeskläder, skor och tillbehör för Haninge Kommun och Tornberget. Gäller endast skydds och varsel, inte vård och städ.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
18110000 Arbetskläder för män
18143000 Skyddskläder
18200000 Ytterkläder
18234000 Byxor
18235000 Tröjor, koftor och liknande plagg
18330000 T-tröjor och skjortor
18420000 Klädesaccessoarer
18800000 Skodon
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Yrkeskläder, skor och tillbehör för Haninge Kommun och Tornberget. Gäller endast skydds och varsel, inte vård och städ.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 15/09/2021
Slut: 04/08/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

3 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 29/08/2021
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 15/11/2021
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 30/08/2021
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten Stockholm
Ort: Haninge
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
13/07/2021