Services - 35935-2022

21/01/2022    S15

Romania-București: Construction supervision services

2022/S 015-035935

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 199-519472)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
National registration number: 16054368
Postal address: Strada: Golescu Dinicu, nr. 38
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 010873
Country: Romania
Contact person: Horia NICOLAE, Sef Departament Achizitii Fonduri Externe/ Directia Achizitii Publice
E-mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Telephone: +40 212643299
Fax: +40 212643298
Internet address(es):
Main address: www.cnadnr.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Servicii de Supervizare ,,Proiectarea și execuția Autostrăzii Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea Subsecțiunea 3A2: Nădășelu – Mihăiești (km 8+700 – km 25+500) și Subsecțiunea 3B1: Mihăiești – Zimbor (km 0+000 – km 13+260)”

Reference number: 16054368/2021/2379/S/10
II.1.2)Main CPV code
71520000 Construction supervision services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Obiectul ctr Servicii de Supervizare pentru “Proiectarea și execuția Autostrăzii Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea Subsecțiunea 3A2: Nădășelu – Mihăiești (km 8+700 – km 25+500) și Subsecțiunea 3B1: Mihăiești – Zimbor (km 0+000 – km 13+260)” va consta în furnizarea de servicii de supervizare de înaltă calitate, atât în timpul perioadei de proiectare și execuție a lucrărilor, cât și pe parcursul perioadei de garanție a lucrărilor, în vederea urmăririi corectei utilizări a fondurilor disponibile și pentru a se asigura că Antreprenorul proiectează și execută lucrările în conformitate cu obligațiile contractuale, în special în ceea ce privește durata, cantitatea, calitatea și costul proiectarii și al lucrărilor.

In conf cu prev art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modif si complet ult, termenul limita pana la care orice op ec interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarif sau informatii suplim in leg cu doc de atribuire este cu 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

In conf cu prev art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modif si complet ult, Autoritatea Contractanta stabileste doua termene limita in care va raspunde tuturor solicit de clarif/ informatiilor suplimentare, dupa cum urmeaza: primul termen - limita este cu 25 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor; al doilea termen - limita este cu 11 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Precizam ca cele doua termene de raspuns la clarificari nu afecteaza dreptul op ec de a adresa solicit de clarif pe parcursul intregii perioade care se scurge de la momentul publicarii Anuntului de Participare si pana la termenul limita cu 18 zile anterior termenului limita de depunere a ofertelor stabilit de Autoritatea Contractanta.

Cu toate acestea, avand in vedere faptul ca A C are obligatia de a raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare, sens in care aceasta trebuie sa isi aloce un termen rezonabil pentru procesarea solicitarilor de clarificarea si formularea raspunsurilor care se impun, la primul termen de raspuns la clarificari A C va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare adresate de oper econ in intervalul de la publicarea Anuntului de Participare si pana la data la care se implineste termenul cu 33 de zile anterior datei limita de depunere a ofertelor, iar la al doilea termen de raspuns A C va raspunde restului de solicitari de clarificare adresate pana la termenul limita cu 18 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor.

In functie de complexitatea solicitarilor de clarificare adresate de operatorii economici, pentru care raspunsurile ar trebui publicate la primul termen indicat mai sus, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a publica raspunsurile la clarificarile respective la al doilea termen stabilit in Documentatia de Atribuire.

Termenele de raspuns la clarificari au fost stabilite astfel incat oper econ sa aiba o perioada adecvata pentru analizarea documentatiei de atribuire si, ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma raspunsurilor oferite de A C.

In conf cu prev art. 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, A C optează pentru achiz ulterioară de noi servicii similare de la ofertantul a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare în cadrul prezentei proceduri de achiziție publică în cuantum de 5.528.257,48 lei fara TVA, valoarea reprezentând 20% din valoarea estimată a contractului (fără sumele provizionate si rezerve de implementare). Valoarea Estimata Totala a contractului (inclusiv servicii similare) este de 36.133.673,62 lei fără TVA

Valoarea minima a intervalului de la Sectiunea II.1.5 reprez val estimata a prezentei proceduri, in functie de care se va elabora si evalua oferta, iar val maxima a interv de la Sect II.1.5 reprez val estimata ce contine atat valoarea estimata a prezentei proceduri cat si valoarea posibilelor servicii noi similare conform art. 104 alin (8) din Legea 98/2016.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 199-519472

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 24/11/2021
Read:
Date: 31/01/2022
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 24/11/2021
Read:
Date: 31/01/2022
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 24/06/2022
Read:
Date: 31/08/2022
VII.2)Other additional information: