Għinna ntejbu s-sit web tat-TED billi timla l-istħarriġ qasir tagħna!

Servizzi - 359376-2018

17/08/2018    S157    Aġenziji) - Servizzi - Kuntratt pubbliku - Proċedura miftuħa 

il-Belġju-Brussell: Programm ta' Taħriġ Ewropew fl-Intraprenditorija għall-Edukaturi

2018/S 157-359376

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:

Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (EASME)
Indirizz postali: Avenue du Bourget 1
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE100
Kodiċi postali: 1140
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: easme-procurement@ec.europa.eu

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/EASME

Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://ec.europa.eu/easme/en

I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3931
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3931
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Programm ta' Taħriġ Ewropew fl-Intraprenditorija għall-Edukaturi

Numru ta' referenza: EASME/COSME/2018/020
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
80500000
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Din hija sejħa għall-offerti, f'forma ta' proċedura miftuħa, imnedija bil-għan li tikkonkludi kuntratt ta' servizz għat-twaqqif, l-ittestjar, it-twassil u t-tixrid ta' programm ta' taħriġ fl-Intraprenditorija li se jservi biex itejjeb il-ħiliet u l-għodod pedagoġiċi tal-edukaturi fl-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni ogħla.

L-għan ġenerali ta' din l-azzjoni huwa li tippromwovi approċċ interdixxiplinari f'istituzzjonijiet Ewropej tal-edukazzjoni ogħla u b'hekk tappoġġja l-introduzzjoni ta' edukazzjoni intraprenditorjali anke barra mid-dominju tradizzjonali tal-iskejjel kummerċjali u tal-fakultajiet ekonomiċi.

L-għan ta' din l-azzjoni huwa li jappoġġja d-disinn, l-iżvilupp u l-organizzazzjoni ta' moduli tat-taħriġ li għandhom jitwasslu lill-edukaturi f'kuntest ta' edukazzjoni ogħla. Il-Kuntrattur se jiffoka l-attivitajiet kemm fuq il-metodoloġija kif ukoll fuq il-kontenut ta' programm ta' taħriġ fl-intraprenditorija.

Ix-xogħlijiet li għandhom jitwettqu mill-kuntrattur huma ddettaljati aktar fl-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti fit-Taqsima 1.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
80520000
80530000
80570000
79952000
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE100
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Ix-xogħlijiet għandhom jitwettqu fil-bini indikat mill-Kuntrattur, ħlief meta l-laqgħat iridu jsiru fil-bini tal-EASME jew tal-Kummissjoni Ewropea.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Din hija sejħa għall-offerti, f'forma ta' proċedura miftuħa, imnedija bil-għan li tikkonkludi kuntratt ta' servizz għat-twaqqif, l-ittestjar, it-twassil u t-tixrid ta' programm ta' taħriġ fl-Intraprenditorija li se jservi biex itejjeb il-ħiliet u l-għodod pedagoġiċi tal-edukaturi fl-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni ogħla.

L-għan ġenerali ta' din l-azzjoni huwa li tippromwovi approċċ interdixxiplinari f'istituzzjonijiet Ewropej tal-edukazzjoni ogħla u b'hekk tappoġġja l-introduzzjoni ta' edukazzjoni intraprenditorjali anke barra mid-dominju tradizzjonali tal-iskejjel kummerċjali u tal-fakultajiet ekonomiċi.

L-għan ta' din l-azzjoni huwa li jappoġġja d-disinn, l-iżvilupp u l-organizzazzjoni ta' moduli tat-taħriġ li għandhom jitwasslu lill-edukaturi f'kuntest ta' edukazzjoni ogħla. Il-Kuntrattur se jiffoka l-attivitajiet kemm fuq il-metodoloġija kif ukoll fuq il-kontenut ta' programm ta' taħriġ fl-intraprenditorija.

Ix-xogħlijiet li għandhom jitwettqu mill-kuntrattur huma ddettaljati aktar fl-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti fit-Taqsima 1.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 400 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 36
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Il-programm ta' ħidma tal-COSME għall-2018. Il-punt GGRO/SME/18/D/04 – It-Tikketta tal-UE għat-Taħriġ tal-Għalliema tal-Edukazzjoni Ogħla fl-Intraprenditorija.

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.5)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.4)Informazzjoni dwar tnaqqis fl-għadd ta’ soluzzjonijiet jew offerti matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.1.6)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 08/11/2018
Ħin lokali: 15:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 9 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 12/11/2018
Ħin lokali: 11:00
Post:

L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji, Covent Garden 2, place Charles Rogier 16, 1210 Brussels, IL-BELĠJU.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +35 243031
Faks: +35 243032100

Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
10/08/2018