Storitve - 359376-2018

17/08/2018    S157    Agencije - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Belgija-Bruselj: Evropski program usposabljanja iz podjetništva za učitelje

2018/S 157-359376

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME)
Poštni naslov: Avenue du Bourget 1
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštna številka: 1140
Država: Belgija
E-naslov: easme-procurement@ec.europa.eu

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://ec.europa.eu/EASME

Internetni naslov profila kupca: https://ec.europa.eu/easme/en

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3931
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3931
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Evropski program usposabljanja iz podjetništva za učitelje

Referenčna številka dokumenta: EASME/COSME/2018/020
II.1.2)Glavna koda CPV
80500000 Storitve usposabljanja
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

To je javni razpis v obliki odprtega postopka, sprožen z namenom sklenitve naročila storitev za vzpostavitev, preskušanje, izvajanje in razširjanje programa usposabljanja iz podjetništva, ki bo služil nadgradnji znanja in pedagoških orodij učiteljev znotraj visokošolskih zavodov.

Splošni namen tega ukrepa je spodbuditi meddisciplinarni pristop v evropskih visokošolskih zavodih in s tem podpreti uvedbo izobraževanja na področju podjetništva tudi zunaj običajnega programa poslovnih šol in ekonomskih fakultet.

Cilj tega ukrepa je podpreti oblikovanje, razvoj in organizacijo modulov usposabljanja, ki bodo zagotovljeni za visokošolske učitelje. Dejavnosti izvajalca bodo osredotočene na metodologijo in vsebino programa usposabljanja iz podjetništva.

Naloge, ki jih bo moral opravljati izvajalec, so podrobneje opisane v oddelku 1 razpisnih specifikacij.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
80520000 Ustanove za usposabljanje
80530000 Storitve poklicnega usposabljanja
80570000 Storitve usposabljanja na področju osebnostnega razvoja
79952000 Storitve, povezane z dogodki
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Naloge se bodo izvajale v prostorih, ki jih določi izvajalec, razen v primeru, da sestanki potekajo v prostorih EASME ali prostorih Evropske komisije.

II.2.4)Opis javnega naročila:

To je javni razpis v obliki odprtega postopka, sprožen z namenom sklenitve naročila storitev za vzpostavitev, preskušanje, izvajanje in razširjanje programa usposabljanja iz podjetništva, ki bo služil nadgradnji znanja in pedagoških orodij učiteljev znotraj visokošolskih zavodov.

Splošni namen tega ukrepa je spodbuditi meddisciplinarni pristop v evropskih visokošolskih zavodih in s tem podpreti uvedbo izobraževanja na področju podjetništva tudi zunaj običajnega programa poslovnih šol in ekonomskih fakultet.

Cilj tega ukrepa je podpreti oblikovanje, razvoj in organizacijo modulov usposabljanja, ki bodo zagotovljeni za visokošolske učitelje. Dejavnosti izvajalca bodo osredotočene na metodologijo in vsebino programa usposabljanja iz podjetništva.

Naloge, ki jih bo moral opravljati izvajalec, so podrobneje opisane v oddelku 1 razpisnih specifikacij.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 400 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Delovni program COSME za leto 2018. Postavka GGRO/SME/18/D/04 – Oznaka EU za usposabljanje visokošolskih učiteljev iz podjetništva.

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 08/11/2018
Lokalni čas: 15:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 12/11/2018
Lokalni čas: 11:00
Kraj:

Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja, Covent Garden 2, place Charles Rogier 16, 1210 Brussel, BELGIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +35 243031
Telefaks: +35 243032100

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
10/08/2018