Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 359376-2018

17/08/2018    S157

Belgien-Bryssel: Europeiskt utbildningsprogram avseende entreprenörskap för lärare

2018/S 157-359376

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme)
Postadress: Avenue du Bourget 1
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1140
Land: Belgien
E-post: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/EASME
Upphandlarprofil: https://ec.europa.eu/easme/en
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3931
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3931
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Europeiskt utbildningsprogram avseende entreprenörskap för lärare

Referensnummer: EASME/COSME/2018/020
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
80500000 Utbildningstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Detta är en anbudsinfordran i form av ett öppet förfarande, som inleds med målet att teckna ett tjänstekontrakt för upprättande, testning, leverans och spridning av ett utbildningsprogram avseende entreprenörskap, som ska tjäna till att uppgradera kompetensen och de pedagogiska verktygen hos lärare inom institutioner för högre utbildning.

Det övergripande syftet med den här åtgärden är att främja ett interdisciplinärt tillvägagångssätt vid europeiska institutioner för högre utbildning och därigenom främja införandet av entreprenörsutbildning även utanför de traditionella domänerna för handelshögskolor och ekonomiska fakulteter.

Syftet med denna åtgärd är att stödja utformningen, utarbetandet och organiseringen av utbildningsmoduler, som ska tillhandahållas lärare inom högre utbildning. Uppdragstagaren ska inrikta verksamheterna mot ett utbildningsprogram i entreprenörskap, både vad gäller metod och innehåll.

De uppgifter som ska utföras av uppdragstagaren beskrivs närmare i förfrågningsunderlaget i avsnitt 1.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 400 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
80520000 Utbildningslokaler/system
80530000 Yrkesutbildning
80570000 Personlighetsutvecklande utbildning
79952000 Evenemang
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Arbetsuppgifterna ska utföras i de lokaler som uppdragstagaren utser, utom då möten ska hållas i Easmes eller Europeiska kommissionens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Detta är en anbudsinfordran i form av ett öppet förfarande, som inleds med målet att teckna ett tjänstekontrakt för upprättande, testning, leverans och spridning av ett utbildningsprogram avseende entreprenörskap, som ska tjäna till att uppgradera kompetensen och de pedagogiska verktygen hos lärare inom institutioner för högre utbildning.

Det övergripande syftet med den här åtgärden är att främja ett interdisciplinärt tillvägagångssätt vid europeiska institutioner för högre utbildning och därigenom främja införandet av entreprenörsutbildning även utanför de traditionella domänerna för handelshögskolor och ekonomiska fakulteter.

Syftet med denna åtgärd är att stödja utformningen, utarbetandet och organiseringen av utbildningsmoduler, som ska tillhandahållas lärare inom högre utbildning. Uppdragstagaren ska inrikta verksamheterna mot ett utbildningsprogram i entreprenörskap, både vad gäller metod och innehåll.

De uppgifter som ska utföras av uppdragstagaren beskrivs närmare i förfrågningsunderlaget i avsnitt 1.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 400 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 36
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Cosmes arbetsprogram för 2018. Punkt GGRO/SME/18/D/04 - EU:s märkning avseende utbildning i entreprenörskap för lärare inom högre utbildning.

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 08/11/2018
Lokal tid: 15:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 12/11/2018
Lokal tid: 11:00
Plats:

Genomförandeorganet för små och medelstora företag, Covent Garden 2, Place Charles Rogier 16, 1210 Brussels, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +35 243031
Fax: +35 243032100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/08/2018