Služby - 359377-2018

17/08/2018    S157

Belgie-Brusel: Rámcová smlouva na vypracování studie nazvané „Úprava technologií kybernetické obrany“

2018/S 157-359377

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská obranná agentura
Poštovní adresa: Rue des Drapiers 17-23
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1050
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Procurement and Contract Unit
E-mail: procurement@eda.europa.eu
Fax: +32 25042975

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.eda.europa.eu

Adresa profilu zadavatele: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3941
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3941
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Obrana

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rámcová smlouva na vypracování studie nazvané „Úprava technologií kybernetické obrany“

Spisové číslo: 18.CAT.OP.137
II.1.2)Hlavní kód CPV
73000000 Výzkum a vývoj a související služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem této studie je poskytnout hloubkovou analýzu technologií kybernetické obrany používaných ve výzkumné činnosti a doplnit zjištění Agendy strategického kybernetického výzkumu, která poskytuje podrobné informace až po úroveň konkrétních projektových činností, kdy se členské státy mohou rozhodnout, že budou zvažovat projekty spolupráce v rámci EDA nebo jiné mechanismy financování výzkumu EU, kde EDA může působit jako zprostředkovatel.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 470 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
75220000 Obranné služby
72220000 Systémové a technické poradenské služby
72222000 Informační systémy nebo technologické strategické revize a plánování
72222100 Informační systémy nebo technologické strategické potřeby
72222200 Informační systémy nebo technologické plánování
72223000 Hodnocení požadavků informačních technologií
72246000 Systémové poradenství
73200000 Poradenství v oblasti výzkumu a vývoje
73210000 Poradenství v oblasti výzkumu
73410000 Vojenský výzkum a technologie
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory EDA, prostory poskytovatele služeb a jakákoliv jiná místa uvedená ve specifikacích nabídkového řízení.

II.2.4)Popis zakázky:

Nahlédněte prosím do zadávací dokumentace, která je k dispozici na internetové adrese elektronického podávání nabídek (e-tendering) uvedené výše v oddílu I.3) „Komunikace“.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Kvalita navrhované metodiky (viz technické specifikace) / Váha: 50
Kritérium kvality - Název: Kvalita navrhovaného řízení časového plánu / Váha: 15
Kritérium kvality - Název: Kvalita navrhovaného řízení zdrojů / Váha: 15
Kritérium kvality - Název: Kvalita navrhovaného řízení kvality / Váha: 10
Kritérium kvality - Název: Kvalita navrhovaného řízení rizik / Váha: 10
Cena - Váha: 40
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 470 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Nahlédněte prosím do zadávací dokumentace, která je k dispozici na internetové adrese elektronického podávání nabídek (e-tendering) uvedené výše v oddílu I.3) „Komunikace“.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 04/10/2018
Místní čas: 17:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 05/10/2018
Místní čas: 10:00
Místo:

Evropská obranná agentura (EDA)

Rue des Drapiers 17-23

B-1050 Brussels, Belgie

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
10/08/2018