Servizzi - 359377-2018

17/08/2018    S157

il-Belġju-Brussell: Qafas ta' kuntratt għall-provvista ta' studju bit-titlu "Xenarju tat-Teknoloġija taċ-Ċiberdifiża"

2018/S 157-359377

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Ewropea għad-Difiża
Indirizz postali: Rue des Drapiers 17-23
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kodiċi postali: 1050
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: Procurement and Contract Unit
Posta elettronika: procurement@eda.europa.eu
Faks: +32 25042975
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.eda.europa.eu
Indirizz tal-profil tax-xerrej: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3941
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3941
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Difiża

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Qafas ta' kuntratt għall-provvista ta' studju bit-titlu "Xenarju tat-Teknoloġija taċ-Ċiberdifiża"

Numru ta' referenza: 18.CAT.OP.137
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
73000000 Servizzi ta' riċerka u żvilupp u servizzi relatati mal-konsulenza
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan tal-istudju huwa li jipprovdi analiżi fil-fond tat-teknoloġiji taċ-ċiberdifiża soġġetti għal attivitajiet ta' riċerka u li jikkumplimenta s-sejbiet tal-Aġenda ta' Riċerka Strateġika Ċibernetika li tipprovdi dettalji sal-livell ta' attivitajiet ta' proġetti konkreti fejn l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jikkunsidraw proġetti kollaborattivi fil-qafas tal-AED jew kwalunkwe mekkaniżmu ieħor ta' finanzjament ta' riċerka tal-UE fejn l-AED tista' taġixxi bħala faċilitatur.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 470 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
75220000 Servizzi tad-difiża
72220000 Servizzi dwar is-sistemi ta' konsulenza teknika speċjali
72222000 Servizzi tas-sistemi ta' l-informatika jew ta' reviżjoni u ppjanar strateġiku tat-teknoloġija
72222100 Servizzi tas-sistemi ta' l-informatika jew ta' reviżjoni strateġiku tat-teknoloġija
72222200 Servizzi tas-sistemi ta' l-informatika jew ta' l-ippjannar tat-teknoloġija
72223000 Servizzi tar-reviżjoni tal-ħtiġiet teknoloġiċi ta' l-informatika
72246000 Servizzi ta' sistema ta' konsulenza
73200000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka u l-iżvilupp
73210000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka
73410000 Riċerka u Teknoloġija Militari
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-bini tal-AED, il-bini tal-kuntrattur u kwalunkwe postijiet oħrajn indikati fl-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Jekk jogħġbok irreferi għad-dokumenti tas-sejħa għall-offerti, disponibbli fl-indirizz għat-tfigħ tal-offerti b'mod elettroniku speċifikat hawn fuq fit-taqsima I.3) "Il-Komunikazzjoni".

II.2.5)Kriterji tal-għoti
il-kriterji msemmija hawn taħt
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-kwalità tal-metodoloġija proposta (biex jiġu indirizzati l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi) / Peżar: 50
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-kwalità tal-immaniġġjar tal-iskeda propost / Peżar: 15
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-kwalità tal-immaniġġjar tar-riżorsi propost / Peżar: 15
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-kwalità tal-immaniġġjar tal-kwalità propost / Peżar: 10
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-kwalità tal-immaniġġjar tar-riskji propost / Peżar: 10
Prezz - Peżar: 40
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 470 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Jekk jogħġbok irreferi għad-dokumenti tas-sejħa għall-offerti, disponibbli fl-indirizz għat-tfigħ tal-offerti b'mod elettroniku speċifikat hawn fuq fit-taqsima I.3) "Il-Komunikazzjoni".

III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 04/10/2018
Ħin lokali: 17:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 05/10/2018
Ħin lokali: 10:00
Post:

L-Aġenzija Ewropea għad-Difiża (AED)

Rue des Drapiers 17-23

B-1050 Brussels, il-Belġju

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
10/08/2018