Segítsen tökéletesíteni a TED portált, töltse ki rövid kérdőívünket!

Szolgáltatások - 359387-2018

17/08/2018    S157    Európai Bizottság - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Spanyolország-Sevilla: A mezőgazdasági és fejlesztési szakpolitikai hatás agrár-gazdasági elemzésének és modellezésének támogatása Afrika vonatkozásában (AREA)

2018/S 157-359387

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, JRC — Joint Research Centre, JRC.D — Sustainable Resources (ISPRA), JRC.D.4 — Economics of Agriculture
Postai cím: Expo Building, Calle Inca Garcilaso, 3
Város: Sevilla
NUTS-kód: ES618
Postai irányítószám: E-41092
Ország: Spanyolország
E-mail: jrc-seville-procurement@ec.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://ec.europa.eu/jrc/

A felhasználói oldal címe: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3991
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3991
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A mezőgazdasági és fejlesztési szakpolitikai hatás agrár-gazdasági elemzésének és modellezésének támogatása Afrika vonatkozásában (AREA)

Hivatkozási szám: JRC/SVQ/2018/D.4/0022/OC
II.1.2)Fő CPV-kód
72314000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A keretszerződés igazoltan magas színvonalú szakértelmet biztosít az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja, elsősorban a Közös Kutatóközpont D.4. Egysége (székhely: Sevilla, Spanyolország) számára, az agrárgazdasági modellezési eszközök használatában és fejlesztésében, valamint az afrikai szakpolitikák elemzéséhez és értékeléséhez, különös tekintettel a mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikákra. A keretszerződés keretében tervezett munka területeinek és típusainak leírása az alábbiakban (3. szakasz) található. A biztosítandó szolgáltatások pontos típusa, ütemezése és mennyisége azonban nem határozható meg részletesen előre. A keretszerződés teljesítése egyedi szerződésekkel történik. A keretszerződés szerinti megbízások különböző típusú kutatási tanulmányokra és egyéb, az alábbi 3. és 5. szakaszban leírtak szerinti szakpolitikai támogatással kapcsolatos szolgáltatásokra terjednek ki. Ezen szolgáltatások némelyike tartósabb és ciklikus jellegű lesz, míg mások egyszeriek lesznek.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 200 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
72314000
48612000
72300000
72310000
72320000
80500000
73210000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: ES618
A teljesítés fő helyszíne:

A nyertes ajánlattevő telephelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A mezőgazdasági és fejlesztési szakpolitikai hatás agrár-gazdasági elemzésének és modellezésének támogatása Afrika vonatkozásában (AREA).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

II.2.14)További információk

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 01/10/2018
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 02/10/2018
Helyi idő: 10:00
Hely:

Expo Building, Calle Inca Garcilaso, 3, 41092 Sevilla, SPANYOLORSZÁG

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

A 2015/2462/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 134. cikk (1) bekezdésének (e) pontja alapján a Bizottság tárgyalásos eljárást kezdeményezhet a nyertes pályázóval az e felhívás szerintiekhez hasonló, ismételt szolgáltatásnyújtásra.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/08/2018