Services - 35942-2022

21/01/2022    S15

Poland-Nowy Dwór Mazowiecki: Refuse and waste related services

2022/S 015-035942

Voluntary ex ante transparency notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Postal address: ul. Zakroczymska 30
Town: Nowy Dwór Mazowiecki
NUTS code: PL913 Warszawski zachodni
Postal code: 05-100
Country: Poland
Contact person: Anna Sobczyńska
E-mail: przetargi@nowydwormaz.pl
Telephone: +48 225122237
Fax: +48 225122101
Internet address(es):
Main address: http://www.bip.nowydwormaz.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki gromadzonych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Now

Reference number: WPI.271.1.2.2022
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu

odpadów komunalnych w miesiącu lutym 2022 r. z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

gromadzonych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie

odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi

metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

przekazanych do składowania, zgodnie z zapisami przepisów prawa

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 770 000.00 PLN
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL913 Warszawski zachodni
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu

odpadów komunalnych w miesiącu lutym 2022 r. z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

gromadzonych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie

odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi

metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

przekazanych do składowania, zgodnie z zapisami przepisów prawa

II.2.5)Award criteria
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure without prior publication
  • Extreme urgency brought about by events unforeseeable for the contracting authority and in accordance with the strict conditions stated in the directive
Explanation:

Ze względu na brak wyboru najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, istnieje pilna konieczność zapewnienia ciągłości realizacji usługi na odbiór odpadów komunalnych, segregowanych i innych do czasu wyłonienia kolejnego wykonawcy. Skorzystanie z usługi firmy, której pojemniki obecnie znajdują się na terenie miasta, umożliwi uniknięcie wymiany pojemników na okres obowiązywania okresu przejściowego, gdyż wymiana kontenerów i pojemników wiązałaby się w tym krótkim okresie czasu z ogromnym przedsięwzięciem logistycznym oraz dodatkowymi kosztami. Utrzymanie ciągłości realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych, segregowanych i innych ma przede wszystkim szczególne znaczenie ze względów sanitarno – epidemiologicznych. Niemożliwe jest bowiem wstrzymanie wytwarzania odpadów przez mieszkańców miasta do czasu wyłonienia nowego wykonawcy.

IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information

Section V: Award of contract/concession

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of contract award decision:
17/01/2022
V.2.2)Information about tenders
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Zarząd Budynków Komunalnych Spółka z o.o.
Postal address: ul. Partyzantów 7
Town: Nowy Dwór Mazowiecki
NUTS code: PL913 Warszawski zachodni
Postal code: 05-100
Country: Poland
The contractor/concessionaire will be an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 770 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract/lot/concession is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Krajowa Izba Odwoławcza

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022