Works - 359431-2017

13/09/2017    S175    - - Lucrări - Informaţii suplimentare - licitaţie deschisă 

România-Bucuresti: Lucrări de construcţii de drumuri

2017/S 175-359431

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Directia Achizitii Infrastructura Rutiera, În atenția: dlui Horia Nicolae, director DAIR, Bucuresti 010873, România. Telefon: +40 212643292. Fax: +40 213186662. E-mail: daniela.preda@andnet.ro

(Suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, 12.7.2017, 2017/S 131-268812)

În ceea ce priveşte:
CPV:45233120, 45221111, 71322500

Lucrări de construcţii de drumuri

Lucrări de construcţii de poduri rutiere

Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport

În loc de: 

IV.3.3) Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv:

11.10.2017 (15:59)

IV.3.4) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

11.10.2017 (16:00)

IV.3.8) Condiții de deschidere a ofertelor:

6.11.2017 (18:00)

A se citi: 

IV.3.3) Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv:

23.10.2017 (15:59)

IV.3.4) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

23.10.2017 (16:00)

IV.3.8) Condiții de deschidere a ofertelor:

17.11.2017 (18:00)

Alte informații suplimentare

In vederea asigurarii unei perioade suficiente pentru pregatirea unor oferte corecte si complete, autoritatea contractanta prelungeste termenul limita pentru primirea ofertelor ca urmare a solicitarilor de clarificare, a publicarii metodologiei de utilizare a rezervelor de implementare, precum si a masurilor de remediere dispuse de CNSC prin Decizia nr. 2134/C11/2676/21.8.2017.