We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 35991-2022

21/01/2022    S15

Slovenia-Velenje: Architectural design services

2022/S 015-035991

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE
National registration number: 5057167000
Postal address: Kidričeva cesta 23
Town: Velenje
NUTS code: SI Slovenija
Postal code: 3320
Country: Slovenia
Contact person: Dejan Klemenc, Dejanu Klemenc
E-mail: dejan.klemenc@domvelenje.si
Telephone: +386 89706513
Fax: +386 89706513
Internet address(es):
Main address: http://www.domvelenje.si/dvo/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in prizidavo Doma za varstvo odraslih Velenje

Reference number: JN-4556
II.1.2)Main CPV code
71220000 Architectural design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71220000 Architectural design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI Slovenija
II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

JN-4556

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 22/09/2020
End: 30/06/2023
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Evropski sklad za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru 9. prednostne osi: »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.3. prednostne naložbe: »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom ...

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2021/S 189-492513

Section V: Award of contract/concession

Contract No: JN004776/2021-B01
V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
22/09/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: PROJEKT D.D. NOVA GORICA Podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje
National registration number: 5075742000
Postal address: Kidričeva ulica 9A
Town: Nova Gorica
NUTS code: SI Slovenija
Postal code: 5000
Country: Slovenia
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 245 000.00 EUR

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Postal address: Slovenska cesta 54
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: Slovenia
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE
Postal address: Kidričeva cesta 23
Town: Velenje
Postal code: 3320
Country: Slovenia
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
71220000 Architectural design services
VII.1.2)Additional CPV code(s)
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: SI034 Savinjska
VII.1.4)Description of the procurement:

Izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in prizidavo Doma za varstvo odraslih Velenje.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 22/09/2021
End: 30/06/2023
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 264 650.00 EUR
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: PROJEKT D.D. NOVA GORICA Podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje
National registration number: 5075742000
Postal address: Kidričeva ulica 9A
Town: Nova Gorica
NUTS code: SI Slovenija
Postal code: 5000
Country: Slovenia
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Zaradi ugotovitev projektanta v fazi izdelave dokumentacije PZI, je potrebno za učinkovito in celovito izvedbo celotne investicije rekonstrukcije in prizidave Doma za varstvo odraslih Velenje pristopiti k izdelavi DGD dokumentacije in spremembi gradbenega dovoljenja, kar predstavlja dodatna dela.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for additional works, services or supplies by the original contractor/concessionaire (Art. 43(1)(b) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(b) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(b) of Directive 2014/25/EU)
Description of the economic or technical reasons and the inconvenience or duplication of cost preventing a change of contractor:

Zaradi ugotovitev projektanta v fazi izdelave dokumentacije PZI, je potrebno za učinkovito in celovito izvedbo celotne investicije rekonstrukcije in prizidave Doma za varstvo odraslih Velenje pristopiti k izdelavi DGD dokumentacije in spremembi gradbenega dovoljenja, kar predstavlja dodatna dela. Naročnik strinja z izvedbo dodatnih del in da ugotavlja, da so dodatne storitve projektiranja res nujno potrebne za učinkovito in celovito izvedbo celotne investicije rekonstrukcije in prizidave Doma za varstvo odraslih Velenje in da bi bila zamenjava izvajalca za izvedbo storitev projektiranja tehnično neizvedljiva ter bi naročniku povzročila velike stroške ter zamudo pri izvedbi celotnega projekta.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 245 000.00 EUR
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 264 650.00 EUR