Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 35991-2022

21/01/2022    S15

Slovenija-Velenje: Storitve arhitekturnega projektiranja

2022/S 015-035991

Obvestilo o spremembi

Sprememba javnega naročila/koncesije v njegovem/njenem obdobju

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE
Nacionalna identifikacijska številka: 5057167000
Poštni naslov: Kidričeva cesta 23
Kraj: Velenje
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 3320
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Dejan Klemenc, Dejanu Klemenc
E-naslov: dejan.klemenc@domvelenje.si
Telefon: +386 89706513
Telefaks: +386 89706513
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.domvelenje.si/dvo/

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in prizidavo Doma za varstvo odraslih Velenje

Referenčna številka dokumenta: JN-4556
II.1.2)Glavna koda CPV
71220000 Storitve arhitekturnega projektiranja
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71220000 Storitve arhitekturnega projektiranja
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila v času sklenitve pogodbe:

JN-4556

II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma, dinamičnega nabavnega sistema ali koncesije
Začetek: 22/09/2020
Konec: 30/06/2023
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Evropski sklad za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru 9. prednostne osi: »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.3. prednostne naložbe: »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom ...

Oddelek IV: Postopek

IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Obvestilo o oddaji naročila v zvezi s tem naročilom
Številka obvestila v UL: 2021/S 189-492513

Oddelek V: Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije

Št. naročila: JN004776/2021-B01
V.2)Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe/sklepa o podelitvi koncesije:
22/09/2021
V.2.2)Informacije o ponudbah
Naročilo/koncesija je bilo(-a) oddano(-a) skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca/koncesionarja
Uradno ime: PROJEKT D.D. NOVA GORICA Podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje
Nacionalna identifikacijska številka: 5075742000
Poštni naslov: Kidričeva ulica 9A
Kraj: Nova Gorica
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 5000
Država: Slovenija
Izvajalec/koncesionar je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa/koncesije (v času sklenitve pogodbe;brez DDV)
Skupna vrednost javnega naročila: 245 000.00 EUR

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE
Poštni naslov: Kidričeva cesta 23
Kraj: Velenje
Poštna številka: 3320
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
17/01/2022

Oddelek VII: Spremembe javnega naročila/koncesije

VII.1)Opis javnega naročila po spremembah
VII.1.1)Glavna koda CPV
71220000 Storitve arhitekturnega projektiranja
VII.1.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
VII.1.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI034 Savinjska
VII.1.4)Opis javnega naročila:

Izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in prizidavo Doma za varstvo odraslih Velenje.

VII.1.5)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma, dinamičnega nabavnega sistema ali koncesije
Začetek: 22/09/2021
Konec: 30/06/2023
VII.1.6)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa/koncesije (brez DDV)
Skupna vrednost naročila/sklopa/koncesije: 264 650.00 EUR
VII.1.7)Ime in naslov izvajalca/koncesionarja
Uradno ime: PROJEKT D.D. NOVA GORICA Podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje
Nacionalna identifikacijska številka: 5075742000
Poštni naslov: Kidričeva ulica 9A
Kraj: Nova Gorica
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 5000
Država: Slovenija
Izvajalec/koncesionar je MSP: da
VII.2)Informacije o spremembah
VII.2.1)Opis sprememb
Vrsta in obseg sprememb (z navedbo morebitnih predhodnih sprememb javnega naročila):

Zaradi ugotovitev projektanta v fazi izdelave dokumentacije PZI, je potrebno za učinkovito in celovito izvedbo celotne investicije rekonstrukcije in prizidave Doma za varstvo odraslih Velenje pristopiti k izdelavi DGD dokumentacije in spremembi gradbenega dovoljenja, kar predstavlja dodatna dela.

VII.2.2)Razlogi za spremembo
Potreba izvirnega naročnika/koncesionarja po dodatnih gradnjah, storitvah ali blagu (člen 43(1)(b) Direktive 2014/23/EU, člen 72(1)(b) Direktive 2014/24/EU, člen 89(1)(b) Direktive 2014/25/EU)
Opis poslovnih ali tehničnih razlogov in težav ali podvojitve stroškov, zaradi katerih ni mogoče spremeniti izvajalca:

Zaradi ugotovitev projektanta v fazi izdelave dokumentacije PZI, je potrebno za učinkovito in celovito izvedbo celotne investicije rekonstrukcije in prizidave Doma za varstvo odraslih Velenje pristopiti k izdelavi DGD dokumentacije in spremembi gradbenega dovoljenja, kar predstavlja dodatna dela. Naročnik strinja z izvedbo dodatnih del in da ugotavlja, da so dodatne storitve projektiranja res nujno potrebne za učinkovito in celovito izvedbo celotne investicije rekonstrukcije in prizidave Doma za varstvo odraslih Velenje in da bi bila zamenjava izvajalca za izvedbo storitev projektiranja tehnično neizvedljiva ter bi naročniku povzročila velike stroške ter zamudo pri izvedbi celotnega projekta.

VII.2.3)Povišanje cene
Posodobljena skupna vrednost javnega naročila pred spremembami (ob upoštevanju morebitnih predhodnih sprememb javnega naročila in prilagoditve cene in, v primeru Direktive 2014/23/EU, povprečne inflacije v zadevnih državah članicah)
Vrednost brez DDV: 245 000.00 EUR
Skupna vrednost javnega naročila po spremembah
Vrednost brez DDV: 264 650.00 EUR